Rensar du ditt digitala skräp?

Frida | 2023-04-14

Digitalt skräp kan bli ett växande problem i vårt moderna samhälle. Men vad är egentligen digitalt skräp? Det är den onödiga appen, programmet eller data som vi har sparat på vår dator, mobil eller surfplatta, det vill säga våra digitala enheter. Enligt Svenskarna och internets rapport är mobilen den vanligaste digitala enheten.

Man brukar säga att vi bör undvika att lagra alltför mycket på våra digitala enheter för att behålla en bra prestanda och bevara livslängden. Däremot är det inte många som pratar om att det som vi lagrar i våra digitala enheter också bidrar till koldioxidutsläpp. Det faktum att vi inte pratar om eller kan ta på digitalt skräp gör det lätt att missa det.

Utsläppen från våra prylar, internet och system som stödjer dem står för cirka 3,7% av de globala växthusgasutsläppen. Det är liknande det som produceras globalt av flygindustrin, förklarar Mike Hazas, forskare vid Lancaster University.

(Texten ovan är översatt och tagen ut BBCs artikel, Why your internet habits are not as clean as you think )

Digitalt skräp är alltså inte vår gamla dator eller mobil som inte längre är brukbara och som numera ligger och samlar damm. Dessa däremot bör återvinnas som elektronikskrot eller, om de fortfarande fungerar, säljas eller skänkas vidare.

Vad är digitalt skräp?

Digitalt skräp är den onödiga data som vi lagrar i våra digitala enheter, exempelvis mejl, foton, filer, appar och program, som vi längre inte använder. Det är den onödiga datan som bidrar till koldioxidutsläpp, och genom att radera överflödiga filer, appar, program kan vi tillsammans minska mängden koldioxidutsläpp som kommer från vårt digitala skräp.

För att kunna använda våra digitala enheter behöver vi ström för att ladda upp enheterna, nätverket som sammankopplas med internet och datalagringscentraler. Alla dessa kräver energi för att fungera, och energiproduktion bidrar till koldioxidutsläpp.

Hur hänger ett mejl ihop med koldioxidutsläpp? Det hänger ihop med den energi som krävs för att skicka och ta emot ett mejl, eftersom varje digitalaktivitet motsvarar en liten kostnad på några gram koldioxid. Ett mejl står exempelvis för mellan 0,3g till 50g koldioxid beroende på innehållet i mejlet. Det är inte den enskilda individen online aktivitet eller lagring som släpper ut enorma mängder, men det är det totala användandet som bidrar till de globala växthusgasutsläppen.

Enligt uppskattningar från antispam-tjänsten Cleanfox får den genomsnittliga användaren 2,850 oönskade e-postmeddelanden varje år från prenumerationer, som är ansvariga för 28,5 kg CO2e.

(Texten ovan är översatt och tagen ut BBCs artikel, Why your internet habits are not as clean as you think )

Hur påverkas vi av digitalt skräp

Digitalt skräp påverkar våra digitala enheter eftersom ansamlande av digitalt skräp påverkar enhetens livslängd, tar upp lagringsutrymme, minskar prestandan och medför data säkerhetsproblem. Förutom att det påverkar våra digitala enheter påverkar digitalt skräp även vår miljö. Det vill säga, den onödiga datan som lagras på enheten medför ökad onödig energiförbrukning och bidrar därmed till koldioxidutsläpp. Förenklat så behöver all typ av digital kommunikation ström, och ström kräver energi. När energi produceras, släpper man ut koldioxid, vilket bidrar till koldioxidutsläpp.

Hur återvinner man digitalt skräp

Vi vet att det finns ett samspelt mellan vår digitala enhet, digitalaktiviteten och den energi som krävs. Det är när vi rensar upp vår datalagring på våra digitala enheter som vi återvinner digitalt skräp och minskar koldioxidutsläppet. Genom att rensa upp vår datalagring på våra digitala enheter hjälper vi inte bara miljön utan också prestandan och livslängden på våra enheter. Här kommer vår guide till att rensa dina digitala enheter:

  • Radera dubbletter av foton och filer
  • Ta bort onödig videos och foton
  • Släng gamla filer, till exempel ditt gamla skolarbete från grundskolan
  • Avinstallera program och appar som du inte använder
  • Släng gamla rapporter från ditt förra jobb
  • Radera gamla mejl
  • Avsluta gamla konton som du längre inte använder
  • Avregistrera dig från nyhetsbrev eller e-posttjänster som du faktiskt inte läser
  • Töm papperskorgen på skrivbordet regelbundet, det är först när den töms som det är permanent borta
  • Skippa onödiga mejl som tar upp plast i andra mejlkorgar

Även om mängden koldioxid per digital aktivitet är låg så är det den totala aktiviteten som bidrar till koldioxidutsläpp!