Fler ska återvinna - Regeringen föreslår förändring

Madicken | 2021-11-10

Många privatpersoner har upplevt det jobbigt att källsortera och att det är för långt till närmsta återvinningsstation. Att återvinna i storstäder är inte alltid så lätt, trots goda intentioner. Nu föreslår regeringen att kommunerna ska ta över ansvaret på att samla in förpackningar.

I dagsläget finns det ett kommunalt monopol på rest- och matavfall. Vilket innebär att enbart kommunen eller kommunens upphandlade underentreprenör får hämta avfallet. Men det övriga avfallet (som pappersförpackningar, plast, metall och tidningar etc) det ansvaret ligger idag på förpackningsproducenterna att samla in. Även kallat producentansvar.

I och med producentansvaret på förpackningar & tidningar kan alltså privata återvinningsföretag få hämta avfallet. Men det är inte många återvinningsbolag som har intresse av att hämta förpackningar hos privatpersoner. Då ligger det på privatpersonen att själv sortera sitt avfall på närmsta återvinningsstation. Vilket inte alltid har skötts så bra som det hade kunnat.

Samlat ansvar

Nu har regeringen skickat vidare ett PM på remiss där man förslår att kommunerna ska ta över insamlingsuppgiften och förpackningsindustrin ska istället betala kommunen.

Katarina Luhr (MP) är miljöborgarråd i Stockholms Stad och hon är positiv till förslaget.

Jag tycker att det är ett mycket bra förslag, jag har själv drivit samma typ av förslag i flera år. Vi får ju enormt mycket klagomål som det är i nuläget. Det har varit problem med nedskräpning och överfulla stationer. Om det här förslaget går igenom tror jag att det kan leda till ett enklare system med större ordning. Det kommer finnas en aktör, vilket gör det lättare att få det att fungera.

Lättare att sköta

Tydligare ansvarsförhållande för kommunerna och organisationerna som faller under producentansvar kommer göra det lättare att samarbeta för att nå ett bättre återvinningsresultat. Med en mer effektivt insamling och sortering av förpackningar från hushåll ökar det möjligheterna till återvinning, vilket i sin tur minskar behovet av nya råvaror och minskar koldioxidutsläpp.

Vi måste ta vara på våra resurser bättre och se till att minska uttaget av nya råvaror. Därför måste det vara enkelt för människor att återvinna. Det nya förslaget för insamling lägger en bra grund för det, säger miljö- och klimatminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Inga kommentarer

På FTI och Svenskt Producentansvar vill man i nuläget inte kommentera förslaget.

Vi håller nu på att läsa igenom promemorian och analysera innehållet tillsammans med vårt systerföretag FTI. Innan vi har gjort det kan vi tyvärr inte uttala oss om förslaget, säger Henrik Nilsson, VD Svenskt Producentansvar.

Förslaget är ute på remiss och synpunkter på förslaget kan lämnas till den 7 februari 2022. Hela promemorian finns att läsa på den här länken.


Källa: pressmeddelande

Bild: pexels.com