Jula Holdings går in som delägare i Recycla

Madicken | 2022-03-08

Efter en större nyligen avslutad investeringsrunda kan vi stolt meddela att en av ankarinvesterarna är ingen mindre än Jula Holdings!

Jula Holdings med en investeringsportfölj på cirka 100 miljoner och är delägare i 11 bolag, satsar nu på cirkularitet och går in som delägare på Recycla.se.

Sebastian Tamm, CEO och grundare på Recycla börjar med att säga,

Att en stor och entreprenörsdriven koncern som Jula Holding väljer att gå in vår verksamhet, visar tydligt att engagemanget för att driva utvecklingen mot en mer hållbar och miljöeffektiv återvinning slagit rot i näringslivet. Tillsammans ska vi fortsätta att utveckla vårt erbjudande och öka takten i digitaliseringen av återvinningsbranschen.

"Långsiktigt hållbar lönsamhet ligger helt rätt i tiden." - Kristin Boman, VD för Jula Miljö & Energi

Jula vill bidra till utvecklingen av en mer hållbar framtid för kommande generationer och fortsätter att satsa på bolag med tydlig hållbarhetsprofil. Nu sätter vi strategin för de kommande tre åren och jag ser stora möjligheter med fortsatta investeringar inom miljöområdet. Långsiktigt hållbar lönsamhet ligger helt rätt i tiden, säger Kristin Boman, VD för Jula Miljö & Energi.

Satsar på miljöteknik

Recycla.se är en miljöinnovatör som vill utmana den sektor de verkar i att tänka nytt kring återvinning och cirkularitet, och som går i bräschen för en förändring i sin bransch. Vi ser stora möjligheter för bolaget att växa snabbt och fortsätta etablera sig i Sverige och även internationellt, säger Magnus Sigurd, Affärsutvecklingschef på Jula Holding.

Vill växa hållbart

Magnus fortsätter med att säga,

Jula Holding vill vidareutveckla koncernen och få den att växa på ett hållbart sätt. Vår totala investeringsportfölj ligger i dagsläget på ca 100 miljoner och vi fortsätter investera i hög fart och vill gärna att summan av vår verksamhet blir klimatpositiv. För att nå den målsättningen har vi tagit fram en strategi för de kommande tre åren som skapar förutsättningar för det samtidigt som den bidrar till att minska klimatavtrycket och nå målet om klimatneutralitet 2030.

Om Recycla som digitaliserar återvinningsbranschen

Recycla.se är Sveriges ledande tjänsteplattform för miljöeffektiv återvinning och avfallshantering och har sedan starten 2011 hjälpt avfallsproducenter, både företag och privathushåll, att hitta den mest kostnads- och miljöeffektiva lösningen på deras avfallshanterings- och återvinningsbehov. Genom att jämföra olika alternativ för återvinning och avfallshantering erbjuder recycla.se en lösning som är bra både för miljön och plånboken.