Lågkonjunkturen syns i svenskarnas sopor

Madicken | 2023-10-30

Minskad konsumtion och ekonomisk oro har fått svenskarna att tänka om kring avfall, men många företag väljer nu att söka nya innovativa lösningar. Hur driver lågkonjunkturen på förändringar och varför är det idag mer kritiskt än någonsin att vara smart om sina sopor?

De ekonomiskt tuffare tiderna avspeglar sig i vårt avfall. Svenskarna konsumerar mindre och producerar därför mindre sopor. I svårare tider flyttas avfallsfrågan dessutom högre upp på agendan. Allt fler vill jämföra de alternativ som finns för att kunna ta kloka och informerade beslut.

2022 slängde svenskarna i snitt 449 kilo sopor per person vilket är en minskning med fem procent jämfört med året innan, enligt statistik från branschorganisationen Avfall Sverige. Det är egentligen inget att förvånas över. Det finns ett tydligt samband mellan konjunktur, konsumtion och avfall och det senaste årets inflation har fått många av oss att hålla hårt i plånboken, menar Sebastian Tamm, som är vd på återvinningsplattformen Recycla.

Vi ser tydligt hur beteendemönster förändras. Det är på många sätt positivt eftersom sämre ekonomi gör svenskarna mer medvetna. Allt fler vill ta vara på material genom att återvinna och återbruka.

Även lojaliteten förändras när vi blir mer medvetna, menar han.

Historiskt har vi haft några stora företag som dominerat marknaden för avfallshantering och återvinning. Men i ekonomiskt tajtare tider sätts lojaliteten till den lokala aktören åt sidan och såväl privatpersoner som företag vill istället jämföra återvinningsföretag för att kunna fatta mer informerade och kloka beslut kring sitt avfall.

Tänk långsiktigt – och använd lågkonjunkturen för att innovera

I spåren av lågkonjunkturen syns också en del förskjutningar. Bland annat vad gäller byggavfall, som är vår största avfallskälla näst efter gruvavfall.

Ludvig Streng, som är ekonomiansvarig på Recycla, lyfter fram att svenskarna – i lågkonjukturens spår – inte bygger om lika mycket hemma.

Det gör att den delen av byggavfallet minskar. Däremot kvarstår fortfarande mängden avfall från många större byggprojekt som påbörjades före lågkonjunkturen. Men det kommer självklart att minska takt med att de projekten avslutas, säger han.

Även mängden investeringar har minskat. Till exempel undviker många företag att investera i maskiner som komprimerar avfallet eftersom de är relativt dyra.

Det är olyckligt eftersom det gör att volymerna av avfall ökar och med det även antalet transporter. Då går istället månadskostnaderna upp samtidigt som miljöbelastningen ökar.

Vi rekommenderar därför företagen att tänka mer långsiktigt kring sina investeringar. Vi har fortfarande klimatmål vi måste uppnå och då fungerar det inte att tänka så kortsiktigt. Tvärtom är lågkonjunkturen ett ypperligt tillfälle att både investera och innovera. På så vis blir det lättare att hålla takten när konjunkturen vänder, säger Ludvig Streng.

Digitaliseringen måste öka

Men det är inte bara konjunkturen som påverkar skiften kring mängden avfall och var olika sorters avfall uppstår. Även pandemin satte sina tydliga spår med en minskning av avfall från kontor och hotell, medan avfallet från hemmen ökade.

Oavsett vad som orsakar ett skifte är det viktigt att ha koll på avfallsströmmarna och att skapa transparens gentemot kunderna, menar Sebastian Tamm.

Den svenska återvinningsbranschen har haft en fantastisk utveckling vad gäller den operationella processen. Där ligger Sverige långt framme. Men branschen haltar däremot inom den digitala utvecklingen, i synnerhet i interaktionen med kundernat kunderna.

Det var just detta som fick honom att grunda Recycla, en digital jämförelsesajt där uppdrag från företag och privatpersoner matchas med hundratals kvalitetsgodkända återvinningsföretag.

Jag såg ett tydligt informationsglapp mellan kunderna, det vill säga personerna och företagen som behövde bli av med avfall, och vad branschen kunde erbjuda. Information saknades och branschen var dessutom svår att genomlysa, säger Sebastian Tamm.

Han är tydlig med att Recycla är en tjänst där kunderna tillåts jämföra alternativ baserat på flera faktorer än pris, såsom närhet och kundrecensioner och snart även alternativ baserat på miljöpåverkan i form av koldixiod-utsläpp.

Genom att vara transparenta kan kunderna fatta välinformerade beslut utifrån konkreta jämförelsevariabler och vad som är bäst för just dem.

Tumskruvarna dras åt

Den digitala jämförelsesajten både revolutionerar och utmanar avfalls- och återvinningsbranschen och gör det framför allt enklare för privatpersoner och företag att göra bra val för att bidra till ett innovativt och hållbart samhälle.

I takt med att EU ställer allt högre krav på rapportering och avfallshantering dras tumskruvarna åt: återvinningsbranschen behöver förbättra sitt digitala erbjudande för att underlätta både för kunder och för att inte drunkna i administrativa processer. De får gärna ta hjälp av oss eller göra det själva, det spelar mindre roll ur ett samhällsperspektiv, men att fortsätta att vara passiva håller inte år 2023, säger Sebastian Tamm.


Följande text kommer från vår artikel i Dagens Industri 20 oktober 2023.