Recycla byter namn

Madicken | 2023-06-26

Recycla har bytt namn! (eller nja, nästan)

Tidigare har Recycla också hetat Recycling United Scandinavia och det var under detta namn vi registrerade bolaget som. Men vi kände att vi kunde bli mycket tydligare i vår kommunikation, så vi har valt att skrota namnet Recycling United Scandinavia och nu heta Recycla i alla våra kanaler.

Denna “namnändring” påverkar inte vår tjänst eller passion för återvinning- och avfallshantering. Vi fortsätter att driva samma vision och strävan efter en hållbar framtid, men enbart under namnet Recycla.

Med andra ord, om du inte jobbar med tråkiga administrativa grejer som att ta emot fakturor så behöver du inte tänka på detta. Men om du någonsin skulle stöta på namnet Recycling United Scandinavia, vet du att det är vi.