Regeringen tar krafttag mot avfallsbrottslighet

Madicken | 2021-09-15

Regeringen föreslår en satsning på 50 miljoner kronor för att förebygga och bekämpa miljöbrott kopplat till avfall.

Bild: Hör ej till texten.

Illegal avfallshantering har varit ett växande problem både internationellt som nationellt. Detta har medfört stora risker för miljön och människors hälsa.

Efter att ha sett ökningen av oseriösa återvinningsföretag som begår miljöbrott föreslår nu regeringen en satsning på 50 miljoner kronor under nästa år för att förebygga, förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det innefattar bland annat förbättrad tillsyn, gränskontroll och förbättrat utredningsarbete.

Dem brott som har begåtts har varit allt från ekonomisk brottslighet, smuggling och brottslighet som är kriminaliserad enligt miljöbalken.

Vi måste ta krafttag mot all form av brottslighet. Det är oacceptabelt att det finns rena gangstermetoder inom avfallshanteringen i Sverige. Nu kraftsamlar regeringen mot kriminalitet på miljöns bekostnad, säger Miljö- och klimatminister Per Bolund

Återvinningsindustrierna (de privata aktörernas intresseorganisation inom återvinningsbranschen) välkomnar regeringens satsning och ser allvarligt på hur oseriösa aktörer förstör för andra seriösa företag.

… Vi vill se att alla som arbetar med avfallshantering ska ha tillstånd, vara kunniga och alla ska veta vad som händer med avfallet sen, säger Viveke Ihd, VD återvinningsindustrierna.

Vi på Recycla välkomnar förslaget och ser till att hålla oss uppdaterade på vad som kommer att ske.

Källor: Regeringen, Återvinningsindustrierna, SVT