Så kan företag skapa lönsamhet i sin avfallshantering: ”Tekniken finns idag”

Madicken | 2023-11-22

Hur kan företag omforma sin avfallshantering och koppla den till FN:s hållbarhetsmål? Det är hög tid att tänka smartare, använda befintlig teknik och samarbeta för att skapa en mer hållbar framtid

Sverige är på många sätt en föregångare inom återvinning. Men det finns också mycket som kan förbättras. Här har företagen och industrin en nyckelroll att spela, konstaterar Camilla Alfjärd, styrelseledamot på Recycla, Sveriges största jämförelsesajt för återvinning och avfallshantering.

Svenskarna är bland de bästa i Europa på avfallshantering, enligt organisationen FTI AB, och många företag har också tagit sikte på att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Ändå har vi långt kvar, menar Camilla Alfjärd:

I Sverige är vi bra på att hantera många olika sorters avfall. Däremot är vi mindre bra på att se till helheten, det vill säga att tänka hela ledet av hållbarhet och knyta det till klimatmålen med nettonollutsläpp.

Här måste vi vässa oss väsentligt. Vi är mitt inne i en stor klimatkris och om vi inte klarar att hantera den på rätt sätt kommer vi att få allvarliga problem. Jorden är visserligen en smart organism som hela tiden försöker att läka sig själv. Men till slut går det inte längre och dit vill vi inte komma.

Nya vägar ur gamla hjulspår

Som styrelseledamot på Recycla vill Camilla Alfjärd bidra till att hitta nya vägar för att jobba smartare. Hon kommer från fordonsbranschen och har jobbat med innovationer kring plast och cirkulära produkter. I dag fokuserar hon på omställning i sin helhet där återvinning är en del av det. Hon driver även en hållbarhetsbyrå samt är partner i ett investmentbolag som investerar i klimatlösningar.

Våra svenska företag måste bli bättre på att utnyttja digitaliseringen och ny teknik istället för att tuffa på i gamla hjulspår.

Mycket av den teknik och de innovationer som behövs finns redan, men tas inte tillvara på. Bland annat på grund av dålig samordning och företagens egenintressen, konstaterar Camilla Alfjärd.

Om vi kan ta ett samlat grepp om den forskning och de innovationer som finns kan vi få ut betydligt mer. Framför allt behöver vi samarbeten på global nivå, som också leder till faktiska resultat, vilket saknas mer eller mindre helt i dag.

Kan ta täten och samordna

Här har Recycla en viktig roll att fylla, menar hon. Recycla är idag Sveriges största jämförelsesajt för återvinning och avfallshantering med över hundratals kvalitetsgodkända återvinningsföretag i sin databas. Dessa matchas med förfrågningar från både företag och privatpersoner för att de ska kunna hitta den bästa möjliga lösningen för sitt avfall.

I och med att vi samarbetar med så många återvinningsföretag har bolaget möjlighet att både samordna insatser och ta täten för att driva utvecklingen åt rätt håll.

Recycla kan också fungera som rådgivare och analysera den miljöpåverkan ett företags produktion och avfallshantering har.

På så vis kan många företag, framför allt stora industribolag, minska sin energiförbrukning väsentligt. Hur mycket återstår att se, men klart är i alla fall att det finns mycket att göra om man arbetar med experter inom området och använder de innovationer som redan finns i dag. Företagen kan även skapa lönsamhet i sin avfallshantering, vilket även det är en stark drivkraft.

Forskning hjälper oss framåt

Men för att vi ska kunna ställa om helt måste vi satsa på mer forskning och bygga nya tekniska lösningar och digitala lösningar, såsom Recycla gör, men även inom en rad andra områden, menar Camilla Alfjärd och räknar upp några exempel.

Många stora företag inom industrin har redan nu en genomarbetad avfallshantering. En del strävar dessutom mot att minska sitt avfall till noll – vilket är det allra bästa för vår jord. Men när vi minskar vårt restavfall får vi mindre material till våra fjärrvärmeverk, som ju skapar värme och el. Om vi då ska kunna undvika att importera restavfall från andra länder måste vi ta fram ny teknik som ger oss alternativ uppvärmning.

Hon efterlyser också ny teknik för att återvinna nya material och även för att separera sammansatta material. Bland annat är många engångsartiklar av papper, som exempelvis pappersmuggar belagda med en plastfilm, vilket gör dem svåra att återvinna med dagens teknik.

Det måste gå att applicera en bättre lösning för det. Samtidigt som vi naturligtvis förstår syftet med det, frågar vi oss om den ökade kundnyttan av en sådan åtgärd verkligen trumfar möjligheten till en ökad materialåtervinning.


Följande text kommer från vår artikel i Dagens Industri den 13e oktober 2023.