Företag och privatpersoner kan tjäna mycket pengar genom att sälja skrot

Madicken | 2023-11-20

Skrotindustrin har gått från att vara föremål för fördomar till att bli en viktig aktör i den cirkulära ekonomin. Caroline Nilsson Axelsson, betonar att skrotet inte bara är bra för miljön utan även lönsamt. Genom att sälja skrot kan företag och privatpersoner tjäna betydande pengar samtidigt som de bidrar till att minska avfall och koldioxidutsläpp.

En gång i tiden omgavs skrothandel av en rad fördomar. I dag är bilden en helt annan. Skrotet har flyttat in i näringslivets finrum – och är i dag en viktig kugge i den cirkulära ekonomin och i jakten på minskade utsläpp. Dessutom är det en lönsam affär.

Vi har fått jobba hårt och aktivt för att förändra inställningen till skrotbranschen. Men i dag kan vi klappa oss på axeln och vara nöjda. För vi gör bra saker och har en viktig roll i den cirkulära ekonomin och det resurssnåla samhället, säger Caroline Nilsson Axelsson.

Hon har en bakgrund som skrothandlare och är idag specialist på järn- och metallåtervinning. Dessutom är hon styrelseledamot i Recycla, som är Sveriges största jämförelsesajt för effektiv återvinning och avfallshantering.

Branschen är hon väl förtrogen med sedan barnsben, eftersom hon är uppvuxen på en skrotgård med en pappa som var skrothandlare. På somrarna jobbade hon på gården och efter gymnasiet började hon jobba heltid.

Det var en bra skola. Så småningom tog jag och mina systrar också över verksamheten. Det var en ovanlig syn i branschen på den tiden – unga tjejer som handlar med skrot. Men även ur det perspektivet så har branschen förändrats och är nu mycket mer jämställd.

Bra för miljön – och plånboken

Även om skrothandel och metallåtervinning i dag är en viktig del i Sveriges ansträngningar att minska avfall och koldioxidutsläpp, så råder fortfarande en okunnighet bland gemene man. Många känner inte ens till att skrotbranschen finns, och ännu färre hur pass viktig den är för det globala klimatarbetet, menar Caroline Nilsson Axelsson.

Skrothandlare jobbar i en bransch som inte är känd av många, och dess betydelse för miljön är ofta okänd.

Det vill hon ändra på, bland annat i sin roll som styrelseledamot på Recycla.

Bortsett från en del industriföretag är det relativt få som känner till att skrot faktiskt är ett av få avfall som faktiskt inbringar ett värde. Genom att sälja skrot till en skrothandlare kan både företag och privatpersoner tjäna mycket pengar.

Genom att använda skrot från återvunnen metall minskas kraftigt energin som krävs vid tillverkning av nya produkter. Så mycket som upp till 95 procent energi kan sparas när skrot används istället för primär råvara i form av malm. Återvinningen minskar också mängden avfall som går till deponi.

Från många skrothandlares perspektiv är skrotet inte ens ett avfall, utan en råvara. Skrotet kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet och cirkulerar runt i en evig värdekedja, säger Caroline Nilsson Axelsson.

Återvinningen är med andra ord både bra för miljön och plånboken, slår hon fast.

Det är många som har blivit förvånade över hur lönsamt det kan vara att rensa i familjens garage. Självklart kan lönsamheten vara en bra drivkraft. Det är roligare att göra rätt för miljön om man dessutom kan tjäna pengar på det.

Tillverka rätt från start

Caroline Nilsson Axelsson lyfter fram att dagens skrotbransch inte bara är seriös, samhällsnyttig och lönsam. Den är också central för att driva innovationer. Det finns idag många moderna och effektiva processer på marknaden som gör det möjligt att återvinna olika metaller på ett effektivt sätt. Såväl från industrier och hushåll.

Men det är viktigt att hela tiden ligga i framkant för att kunna ta hand om allt vi konsumerar och leva upp till nya miljökrav. Dessutom förändras det vi konsumerar, och material får nya sammansättningar. Det kräver nya processer som kan hantera det vi återvinner på ett hållbart sätt, både ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Något som också är viktigt är att tillverkningsföretagen har en medvetenhet kring det cirkulära redan från första start – så att materialet på bästa sätt kan återvinnas i ett senare skede.

Till exempel kan en del skrot i dag vara svårt att demontera eller separera olika materialslag ur, eftersom tillverkaren många gånger inte har tagit återvinning av produkten i beaktande från start. Det måste förändras.

Här har Recycla en viktig roll som en banschövergripande aktör för att driva på utvecklingen i branschen och att öka medvetenheten på marknaden kring återvinning av bland annat skrot, menar hon.

Vi är en opartisk aktör som kan navigera kunder rätt i hela återvinningskedjan. I och med att Recycla är en jämförelsesajt som har samlat seriösa och kvalitetsgodkända återvinningsföretag blir det enklare för kunderna att välja den bästa lösningen – och att välja bort dåliga lösningar.


Följande text kommer från vår artikel i Dagens Industri den 24e oktober 2023.