Elektronikåtervinning

Vi hjälper er att hitta & jämföra priser för elektronikåtervinning oavsett om det handlar om en tillfällig utrensning eller en löpande hantering från er verksamhet eller fastighet!

elektronikåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning & återvinning av elskrot - Industri/Lager - Örebro Örebro
Elektronikskrot - Industri/Lager - Järfälla Stockholm
Elektronikskrot - Industri/Lager - Huddinge Stockholm
Container för elskrot - Industri/Lager - Värnamo Jönköping
Hämtning & skrotning av 3D printer - Industri/Lager - Malmö Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Hushållsavfall avses vanligen som vår soppåse under vasken. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av elektronik

Elektronikskrot är en avfallskategori som konstant växer. Att återvinna elektronik är viktig av många anledningar. Med rätt leverantör/återvinnare kan det dessutom vara en bra affär. För att få betalt för elektronikskrot krävs det att en rad kriterier uppfylls (som privatperson är det i stort sett omöjligt att få någon ersättning). Inte sällan innehåller elektronikskrot ädla metaller såsom guld etc.

  • Vilken typ av elektronik det handlar om (kvalitet)
  • Vilka volymer det handlar om (kvantitet)
  • Rådande marknadspriser för de olika metaller som elektroniken är sammansatt av.
  • Effektivitet i återvinningsledet (kostnad för separering & förädling till råvara).
  • Eventuella transportkostnader.

Vi hjälper dig att hitta bästa deal för elektronikåtervinning - gratis!

Få en lönsam & miljöriktig återvinning för ert företag eller verksamhet.

Behöver du hjälp med elektronikåtervinning? Få gratis rådgivning

Tel: 010-500 60 20

E-post: