Industriavfall? Jämför Offerter!

Vi hjälper er att hitta rätt företag med rätt erbjudande helt gratis! Skicka förfrågan & jämför upp till 5 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

avfall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av Brännbart avfall - Industri i Sollentuna Stockholm
Avfallscontainer till Lagerrensning - Verksamhet i Kode Västra Götaland
Helhetslösning - Verksamhet i Frihamnen i Stockholm Stockholm
Helhetslösning för avfall - Företag i Malmö Skåne
Helhetslösning avfall - Företag i Heby Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Industriavfall

I Sverige finns många industrier som genererar rester från sin verksamhet som vanligen kallas industriavfall eller produktionsspill. Industriavfall är den avfallsström som med störst sannolikhet kan generera intäkter. Det beror på att det ofta rör sig om relativt stora, homogena mängder av material. Dessutom är industriavfall ofta förhållandevis "rent" avfall. Detta gäller särskilt industriavfall i form av produktionsspill, men även andra typer av industriavfall. Det är därför viktigt att industriföretag ser över och jämför sina avfallskostnader med jämna mellanrum. Se över er avfallshantering nu!

Fakta - Industriavfall & Produktionsspill

  • Industriavfall är den avfallsström som oftast genererar intäkter för avfallslämnaren.
  • Det beror på att det ofta rör sig om kontinuerliga och stora volymer, homogen sammansättning och förhållandevis rena avfallsströmmar.
  • Priserna för det förädlade återvunna materialet förändras regelbundet. Det är därför viktigt att se över avfallskostnaderna regelbundet.
  • Har man större mängder kan det vara aktuellt med någon form av lite mer avancerad avfallsutrustning såsom en balpress eller en komprimator för avfallet.

Industriavfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av industriavfall vid ert företag eller verksamhet? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.