Säkerhetsdestruktion - Få Offerter!

Vi har samlat kvalitetssäkrade Företag som erbjuder makulering, destruering & kontrollförbränning av allt från papper och IT-utrustning till kläder och Livsmedel. Snabbt, Enkelt & Gratis!

Säkerhetsdestruktion

Nyligen utförda uppdrag:

Tillfällig hämtning/Destruktion av Hårddiskar etc - Företag i Göteborg Västra Götaland
Tillfällig hämtning/Destruktion av Sekretesspapper - Företag i Täby Stockholm
Destruktion av datorer etc - Företag i Stockholm Stockholm
Hämtning / säkerhetsdestruktion av datorer etc - Kontor i Malmö Skåne
Hämtning/kassering av produkter - Uppsala Uppsala

Säkerhetsdestruktion

Säkerhetsdestruktion. På de allra flesta företag skrivs affärskänslig information ut på papper eller så finns informationen lagrade i datorer, eller så har man fysiska produkter som av olika anledningar absolut inte får nå marknaden. Det finns olika sätt att hantera detta potentiella problem:

  1. Förstöra materialet på egen hand. Använda sig av dokumentförstörare eller liknande tillvägagångssätt. Det mest tidskrävande och ofta det med kostsamma alternativet. Inte nödvändigtvis det säkraste.
  2. Slänga informationsbärare & produkter med övrigt avfall. Det mest riskfyllda alternativet. Att någon senare i återvinningsprocessen har möjlighet att ta del av informationen är total.
  3. Anlita ett godkänt och professionellt företag som har specialiserat sid på att destruera känsligt material. En lösning som fler och fler företag väljer att använda sig av, då det är säkert, kostnadseffektivt och dessutom miljömässigt försvarbart.

Har ni en en fungerande och säker hantering på ert Företag eller Verksamhet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder säkerhetsmakulering, helt gratis.

Se till att få en trygg säkerhetsdestruktion från er verksamhet!

Gratis Rådgivning för Verksamheter

Tel: 010-10 10 780

E-post: