Elavfall & elektronikavfall m.m.

VI har samlat återvinningsföretag som kan hjälpa dig med allt kring återvinning och hämtning av elektronikskrot. Skapa en förfrågan & jämför 1-4 offerter.

elektronikskrot

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning och återvinning av elektronikskrot - Vård & Omsorg - Södertälje Stockholm
Skrotning av instrument med svagt radioaktiv del - Verkstad/ Installation - Solna Stockholm
Elektronikskrot/farligt avfall - Industri/Lager - Partille Västra Götaland
(Eng) Elektronikskrot - Kontor - Stockholm Stockholm
Elektronikskrot och tillfällig säkerhetsdestruktion - Kontor - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Elavfall - vad är det

Det finns ett närmast oändligt antal produkter som klassificeras som elektronikavfall. Allt från leksaker till avancerad laboratorieutrustning. Det är viktigt att elavfall hanteras på ett riktigt sätt då en miljösmart återvinning eller återanvändning är att föredra framför att denna avfallskategori hamnar t.ex. i naturen.

Lycka till! Hoppas att du/ni får en bra & miljöriktig återvinning med Recycla.se