Elavfall & Elektronikavfall m.m.

VI har samlat Återvinningsföretag som kan hjälpa dig med allt kring återvinning, hantering och hämtning av elektronikskrot. Skapa en förfrågan & jämför offerter för behov från verksamhet.

elektronikskrot

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av elektronikskrot - Kontor i Växjö Kronoberg
Hämtning av vitvaror - Företag i Farsta - Stockholm Stockholm
Tömning av Förråd ( Dödsbo) - Eskilstuna Södermanland
Bortforsling av datorer - Privat i Uppsala Uppsala
Bortforsling av diverse - Kontor i Västerås Västmanland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Elavfall - vad är det

Det finns ett närmast oändligt antal produkter som klassificeras som elektronikavfall. Allt från leksaker till avancerad laboratorieutrustning. Det är viktigt att elavfall hanteras på ett riktigt sätt då en miljösmart återvinning eller återanvändning i alla läger är att föredra framför att denna avfallskategori hamnar t.ex. i naturen.

Lycka till! Hoppas att du/ni får en bra & miljöriktig Återvinning med Recycla.se