Återvinning av Bekämpningsmedel?

Hantering av Farligt Avfall - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för hantering av Farligt Avfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

bekämpningsmedel

Nyligen utförda uppdrag:

Farligt Avfall - Företag i Skara & Skåne Västra Götaland
Bortskaffning av Bekämpningsmedel - Verksamhet i Svalöv Skåne
Hjälp med hämtning av kemikalier & bekämpningsmedel - Ängelholm Skåne
Farligt Avfall (bekämpningsmedel)- Gotland Gotland
Farligt Avfall (bl.a. bekämpningsmedel) - Hämtning Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning & hantering av Bekämpningsmedel

Med de bekämpningsmedel menar vi ofta någon form av Pesticid som vi använder för att reglera eller förhindra oönskade och ofta skadliga organismer. Inte sällan blir det en hel del bekämpningsmedel över. Det finns lite olika möjligheter att hantera överblivet bekämpningsmedel beroende på om det handlar om pesticider från industriell verksamhet eller från privatperson.

Hantering från Privatperson/Hushåll:

De flesta ÅVC:er runt om i Sverige tar emot Farligt avfall från privatpersoner.  I annat fall får du vända dig till din kommun. Du hittar info om närmaste ÅVC här.

Hantering från Företag & Verksamheter:

Företag får inte hantera, transportera Farligt Avfall hur som helst. Vi har samlat godkända bolag som kan hjälpa er med det. Skapa en förfrågan för er hantering hantering av Bekämpningsmedel eller liknande Farligt Avfall här.