Återvinning av Kvicksilver?

Kvicksilver - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för återvinning av Kvicksilver. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

kvicksilver

Nyligen utförda uppdrag:

Mottagning av Kvicksilverskadat vatten från verksamhet i Växjö Kronoberg
Sanering & bortforsling av Kvicksilver - Industriellt företag i Stockholm Stockholm
Hämtning av Farligt Avfall (Kvicksilver) - Verksamher i Södertälje Stockholm
Kvicksilver från Apotek i Stockholm Stockholm
Destruktion av Farligt Avfall ( kvicksilver) - Sävsjö, Jönköping Jönköping

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Kvicksilver

Kicksilver finns t.ex. i termometrar, lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Naturen kan inte bryta ner kvicksilvret utan istället så omvandlar mikroorganismer i naturen kvicksilvret till ett ännu farligare ämne – metylkvicksilver. Återvinning av produkter med kvicksilver är mycket viktigt då bara några få droppar av kvicksilver kan döda en mindre sjö.