Återvinning av kvicksilver?

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av kvicksilver. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

kvicksilver

Nyligen utförda uppdrag:

Mottagning av Kvicksilverskadat vatten från verksamhet i Växjö Kronoberg
Sanering & bortforsling av Kvicksilver - Industriellt företag i Stockholm Stockholm
Hämtning av Farligt Avfall (Kvicksilver) - Verksamher i Södertälje Stockholm
Kvicksilver från Apotek i Stockholm Stockholm
Destruktion av Farligt Avfall ( kvicksilver) - Sävsjö, Jönköping Jönköping

Återvinning av kvicksilver

Kicksilver finns t.ex. i termometrar, lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Naturen kan inte bryta ner kvicksilvret utan istället så omvandlar mikroorganismer i naturen kvicksilvret till ett ännu farligare ämne – metylkvicksilver. Återvinning av produkter med kvicksilver är mycket viktigt då bara några få droppar av kvicksilver kan döda en mindre sjö.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: