Återvinning av läkemedel?

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av läkemedel. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Läkemedel

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av vattenlösningar/läkemedel (ca 500l/år) - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Löpande lösning för farligt avfall - Verksamhet i Kalmar Kalmar
Hantering/hämtning av riskavfall - klinik i Täby Stockholm
Löpande hantering av Farligt avfall - klinik i Borås Västra Götaland
Hämtning/destruktion av läkemedel & stickande skärande avfall - Verksamhet i Södertälje Stockholm

Återvinning av läkemedel

Återvinning av läkemedel. Läkemedel som passerat bästföredatum eller läkemedel som på annat sätt inte bör hamna i orätta händer bör förstöras. Det finns många återvinningsföretag som erbjuder destruktionstjänst av läkemedel oavsett om det handlar om återvinning av läkemedel från Sjukhus, Vård & Omsorg, Laboratorie eller tillverkare av läkemedel. Se till att få en säker och kostnadseffektiv återvinning av läkemedel nu!

Är du en privatperson kan du ofta lämna gamla läkemedel på närmaste apotek.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: