Återvinning av Läkemedel?

Läkemedel - Skicka förfrågan & jämför upp till 4 offerter för återvinning av Läkemedel. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Läkemedel

Nyligen utförda uppdrag:

Hantering/hämtning av riskavfall - klinik i Täby Stockholm
Löpande hantering av Farligt avfall - klinik i Borås Västra Götaland
Hämtning/destruktion av läkemedel & stickande skärande avfall - Verksamhet i Södertälje Stockholm
Löpande Avfallshantering Större Vårdverksamhet i Stockholm Stockholm
läkemedelsavfall från klinik i centrala Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning av Läkemedel

Återvinning av Läkemedel. Läkemedel som passerat bästföredatum eller läkemedel som på annat sätt inte bör hamna i orätta händer bör destrueras. Det finns många återvinningsföretag som erbjuder destruktionstjänst av läkemedel oavsett om det handlar om återvinning av läkemedel från Sjukhus, Vård & Omsorg, Laboratorie eller tillverkare av Läkemedel. Se till att få en säker och kostnadseffektiv återvinning av Läkemedel nu!

Är du en privatperson kan du ofta lämna gamla läkemedel på närmaste apotek.