Återvinning för bostadsrättsföreningar

Genom oss får du 1-4 prisförslag på miljömässigt korrekt avfallshantering för bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige!

Återvininng Bostadsrättsförening

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av tidningar och plast - Fastighet/BRF - Stockholm Stockholm
Returpapper/Kartong/Wellpapp - Kommersiell Fastighet - Nacka Stockholm
Löpande FNI - Fastighet/BRF - Stockholm Stockholm
Löpande helhetslösning - Kommersiell Fastighet - Sollentuna Stockholm
Löpande FNI för ca 40 lägenheter - Fastighet/BRF - Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfall & Återvinning från Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening. Driver ni en bostadsrättsförening, Brf? Då vet ni vad era avfallskostnader är per år. Det finns stora möjligheter att sänka denna kostnad med några få knapptryck här på Recycla.se. Det är dessutom helt gratis! Se över era avfallskostnader nu!