Återvinning Bostadsrättsförening

Hitta rätt pris och bästa möjliga lösning. Genom oss får du upp till 4 prisförslag på miljömässigt korrekt återvinning och avfallshantering för bostadsrättsföreningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Återvininng Bostadsrättsförening

Senaste Förfrågningar

Löpande FNI ( tidningar) - BRF i Lundby Västra Götaland
Löpande FNI mm - BRF Malmö Skåne
Löpande Källsortering/FNI till BRF - Sollentuna Stockholm
Löpande FNI (kartong/tidningar/plast) - BRF på Gärdet i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning från Fastighet i centrala Uppsala Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfall & Återvinning från Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening. Driver ni en Bostadsrättsförening, Brf? Då vet ni vad era avfallskostnader är per år. Det finns stora möjligheter att sänka denna kostnad med några få knapptryck här på Recycla.se. Det är dessutom helt gratis! Se över era avfallskostnader nu!