Återvinning för kommersiella fastigheter

Genom oss får du 1-4 prisförslag på miljömässigt korrekt avfallshantering för fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Återvininng fastighet

Nyligen utförda uppdrag:

Balpress för kartong - BRF - Stockholm Stockholm
Balpress för wellpapp - Fastighet/BRF - Sundsvall Västernorrland
1-2 Balpress(ar) - Fastighet - Falköping Västra Götaland
Komprimator för brännbart med löpande hämtning - Malmö Skåne
Komprimator för emballage (ink. löpande tömning) - Verksamhet i Haninge Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också sopor som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Kommersiell Fastighet

Återvinning Kommersiell Fastighet.  Har ni höga kostnader för er återvinning och avfallshantering från er fastighet? Har ni svårt att budgetera och prognostisera era avfallskostnader? Svårt att fördela avfallskostnader på hyresgäster? Det finns företag som kan hjälpa er. Du kommer i kontakt med dem här på Recycla.se. Sänk era avfallskostnader nu! 

Hitta entreprenörer för återvinningslösning från er fastighet direkt!