Återvinning för kommersiella fastigheter

Hitta rätt pris och bästa möjliga lösning. Genom oss får du upp till 4 prisförslag på miljömässigt korrekt återvinning och avfallshantering för fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Återvininng fastighet

Senaste Förfrågningar

Avfallshantering/komprimerande utrustning - Verksamhet på Öland Kalmar
Wellpappspress/Balpress - Verksamhet på Gotland Gotland
Sopkomprimator för Brännbart avfall - Fastighetsbolag i Malmö Skåne
Balpress för kartong för kontor och restaurang - Stockholm Stockholm
Service/reparation på Komprimatorer - Kungsbacka Halland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Kommersiell Fastighet

Återvinning Kommersiell Fastighet.  Har ni höga kostnader för er återvinning och avfallshantering från er Fastighet? Har ni Svårt att budgetera och prognostisera era avfallskostnader? Svårt att fördela avfallskostnader på hyresgäster? Det finns företag som kan hjälpa er. Du kommer i kontakt med dem här på Recycla.se. Sänk era avfallskostnader nu! 

Hitta entreprenörer för återvinningslösning från Er Fastighet direkt!