Återvinning för kommersiella fastigheter

Hitta rätt pris och bästa möjliga lösning. Genom oss får du upp till 4 prisförslag på miljömässigt korrekt återvinning och avfallshantering för fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Återvininng fastighet

Nyligen utförda uppdrag:

Offert på 3 (tre) komprimatorer - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland
Balpress till verksamhet i Ljusdal Gävleborg
Helhetslösning till Köpcentrum i Kävlinge kommun Skåne
Balpress för Wellpapp/kartong till Verksamhet i Stockholm Stockholm
Mobil komprimator - Verksamhet i Piteå Norrbotten

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Kommersiell Fastighet

Återvinning Kommersiell Fastighet.  Har ni höga kostnader för er återvinning och avfallshantering från er Fastighet? Har ni Svårt att budgetera och prognostisera era avfallskostnader? Svårt att fördela avfallskostnader på hyresgäster? Det finns företag som kan hjälpa er. Du kommer i kontakt med dem här på Recycla.se. Sänk era avfallskostnader nu! 

Hitta entreprenörer för återvinningslösning från Er Fastighet direkt!