Byggavfall från byggföretag?

Skicka en förfrågan och jämför 1-4 offerter för avfallshantering och återvinning inom byggavfall i hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Byggavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hyra av container för brännbart - Måleriverksamhet i Stockholm Stockholm
Avfallscontainer till Byggföretag me projekt i Kumla Örebro
30.000 ton KM-MKM massor - Byggföretag i Norrköping Östergötland
400kg grön koppar - Verksamhet i Eskilstuna Södermanland
Bortforsling av större padd för konstgräs - Verksamhet i Eslöv Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Företagsåtervinning

Företag och verksamheter runt om i Sverige har så gott som alltid behov av någon form av återvinning. Det kan röra sig om det lilla kontoret som producerar pappersavfall, elektronik m.m., eller om det stora industriella företaget med stora mängder produktionsspill kanske i form av metall, papper eller plast. Oavsett om det är farligt avfall eller någon annan form av restprodukter som genereras på arbetsplatsen, hjälper vi dig på Recycla.se helt kostnadsfritt att ta in olika förslag från specialister på området.

Det kan röra sig om allt från avfallsutrustning till företaget (sopkärl, containers, eller kanske en integrerad lösning för tillverkningsindustrin) till försäljning av skrot, hantering av farligt avfall eller kontorsåtervinning.

Se till att få en effektiv & miljösmart återvinning vid ert företag!