Återvinning - Vård, skola & omsorg

Skicka en förfrågan och jämför 1-4 offerter för avfallshantering och återvinning från vård, skola & omsorg inom hela Sverige!

Hälso- & sjukvård

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av stickande & skärande (var 3'e månad) - Klinik i Stockholm Stockholm
Bortforsling av gipsavfall - Verksamhet i Borås Västra Götaland
Löpande hämtning av stickande & skärande - Klinik i Stockholm Stockholm
Tillfällig hämtning av stickande & skärande - Verksamhet på Lidingö Stockholm
(Brådskande) Löpande helhetslösning för pappersförpackningar & brännbart - Verksamhet i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Sjukhusavfall

Det ställs höga krav på återvinning från denna typ av verksamhet. Det krävs kanske en säker återvinning för olika typer av specialavfall eller s.k. smittbärande avfall. Det kan också handla om känslig information som måste destrueras på ett säkert sätt samt återvinning av material som kartonger, glas, papper etc. Se till att hitta rätt återvinnare verksamhet nu!

Hitta entreprenör för återvinningslösning & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er verksamhet!