Återvinning - Vård, Skola & Omsorg

Jämför upp till 4 offerter/prisförslag för återvinning & hantering av avfall och återvinning i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige!

Hälso- & sjukvård

Senaste Förfrågningar

Sanering av rörledningar inom tandläkeri - Kristianstad Skåne
Sekretesstunna ( löpande hyra & hämtning) - Verksamhet i Katrineholm Södermanland
Kylskåp till tippen m.m. - Verksamhet i Södertälje Stockholm
Avfallshantering ( Farligt avfall) - Vårdcentral i Göteborg Västra Götaland
Tillfällig Hämtning av grovsopor - Företag i Lund Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Sjukhusavfall

Sjukhusavfall från Hälso - Sjukvård. Det ställs stora krav på återvinning från denna typ av verksamhet. Det krävs kanske en säker återvinning för olika typer av specialavfall eller s.k. smittbärande avfall. Det kan också handla om känslig information som måste destrueras på ett säkert sätt samt återvinning av material som kartonger, glas, papper etc. Se till att hitta rätt återvinnare verksamhet nu!

Hitta entreprenör för återvinningslösning & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er verksamhet!