Återvinning & hantering av riskavfall

Skicka en förfrågan & jämför 1-4 offerter för återvinning av riskavfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Hantering av riskavfall

Riskavfall uppkommer framförallt inom sjukvård, veterinärvård, akupunkturkliniker, tandvård och likartade verksamheter. Riskavfall finns även i ditt hem i form av gamla överblivna läkemedel eller kanske sprutor. Det är viktigt att detta material återvinns både av säkerhetsskäl och av miljöskäl.

Stickande och skärande

Alla kanyler, skalpeller, knivar och andra vassa föremål som på något sätt har varit i kontakt med kroppsvätskor klassas av Socialstyrelsen som smittförande avfall. Ett avfall som måste återvinnas på ett kontrollerat sätt. Det mesta av detta material är svårt att materialåtervinna men lämpar sig bättre för kontrollerad säkerhetsförbränning och återvinning i form av energiutvinning.

Smittförande avfall

Smittförande avfall är allt som är, eller bedöms att vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer som tillhör skyddsklass 3 - 4. Exempel på denna typ av avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Det läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger som är märkta med smittförande. Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.

Oavsett hur behovet för er ser ut av hantering av just riskavfall så kan våra rådgivare hjälpa er att hitta rätt lösning och rätt aktör. Vi kan hjälpa er oavsett var i Sverige ni befinner er.

Om ni har rikstäckande verksamhet, tex har ni kanske kliniker i hela Sverige, hjälper vi er också.

Ni når våra rådgivare direkt via nedanstående nummer.