Återvinning Kontor - Hitta rätt direkt!

Återvinning & Sophämtning från kontor - Jämför Offerter för kontorsåtervinning & avfallshantering i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Senaste Förfrågningar

Löpande elektronikåtervinning - IOT Företag i Mölndal Västra Götaland
Sekretessbehållare med löpande hämtning - 2 kontor i centrala Malmö Skåne
Hämtning av Grovavfall - Göteborg Västra Götaland
Helhetslösning till kontorshotell i Stockholm Stockholm
Löpande kontorsåtervinning - Kontor på Södermalm i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning från Kontor

Återvinning Kontor. På ett kontor och arbetsplatser uppkommer det betydligt mer restprodukter än vad vi kanske tänker på. Tänk efter hur många utskrifter som varje person gör på Er arbetsplats på en månad. Vi vet hur mycket det är. Vi vet också att det finns ett stort behov av att återvinning. Förutom att återvinning & avfallshantering  i många fall är nödvändigt för att ha ett fungerande kontor, finns det ofta skäl att skydda informationen som står skriven på de dokument som skrivs ut. Informationen kan hamna i fel händer om man inte är försiktig med sin återvinning. Men, var inte orolig. Det finns många mycket duktiga entreprenörer inom återvinning och säkerhetsdestruktion som kan hjälpa dig med att återvinna och destruera allt från dokument, elektronik och på annat sätt lagrad information. 

 

Hitta rätt återvinningsföretag & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning & sophämtning från ert Kontor!