Sophämtning Restaurang & Hotell

Återvinning & Sophämtning från Restaurang & Hotell - Få upp 1-4 Prisförslag för återvinning & avfallshantering för er verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Restaurang & hotell

Senaste Förfrågningar

Hjälp med att slänga Farligt avfall - Farligt Avfall Jönköping Jönköping
Hämtning av Grovavfall/Möbler - Hotellverksamhet på Gärdet i Stockholm Stockholm
1-2 Komprimatorer - Verksamhet i Dalarna Dalarna
Komprimeringslösning/maskin för 40 kbm lös plast/år - Hotell i Härjedalen Jämtland
Underjordsbehållare till Camping i Norrbotten Norrbotten

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Avfallshantering från Restaurang och Hotell

Återvinning vid en Restaurang består ofta av allt kring sophämtning, materialåtervinning, energiutvinning, rötning och kompostering. Vid rötning av organiskt avfall finns det möjlighet att utvinna både biogas och biogödsel. Vid kompostering erhålls en näringsrik jord som kan användas till jordförbättring.

Återvinning genom energiutvinning innebär att energin i ett material tas till vara på vid förbränning och omvandlar energin till värme eller el.

Materialåtervinning lämpas sig utmärkt åt t.ex. glas, papper, kartong, plast etc.

Skicka in en förfrågan så kommer du i kontakt med duktiga återvinningsföretag som kan hjälpa er verksamhet!