Sophämtning Restaurang & Hotell

Återvinning & Sophämtning från Restaurang & Hotell - Få upp 1-4 Prisförslag för återvinning & avfallshantering för er verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Restaurang & hotell

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande ( Veckovis) Avfallshantering - Restaurang i Bromma Stockholm
Köp/Lease av Balpress - Restaurang & cateringsverksamhet i Danderyd Stockholm
Löpande Glasåtervinning (1-2 ggr/m) - Företag i Älvdalen, Dalarna Dalarna
Löpande Helhetslösning för restaurang - Uppsala Uppsala
Hämtning av 15 Kyl/Frys - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Avfallshantering från Restaurang och Hotell

Återvinning vid en Restaurang består ofta av allt kring sophämtning, materialåtervinning, energiutvinning, rötning och kompostering. Vid rötning av organiskt avfall finns det möjlighet att utvinna både biogas och biogödsel. Vid kompostering erhålls en näringsrik jord som kan användas till jordförbättring.

Återvinning genom energiutvinning innebär att energin i ett material tas till vara på vid förbränning och omvandlar energin till värme eller el.

Materialåtervinning lämpas sig utmärkt åt t.ex. glas, papper, kartong, plast etc.

Skicka in en förfrågan så kommer du i kontakt med duktiga återvinningsföretag som kan hjälpa er verksamhet!