Bortforsling/hämtning av möbler m.m.

Vi hjälper dig att hitta företag som kan hjälpa dig med bortforsling av möbler. Beskriv bara ditt behov så ser vi till att godkända företag hör av sig med priser & lösningar.

hämta gamla möbler

Senaste Förfrågningar

Tömma ett förråd - Organisation i centrala Stockholm Stockholm
Hämtning av säng - Privat i Malmö city Skåne
Bortforsling av konferensbord - Företag i Norrköping Östergötland
Hämtning av stereo - Privat i Solna Stockholm
Hämtning av möbler - Privat i Nykvarn Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Bortforsling & hämtning av Möbler

Behöver du får bort gamla möbler? Vi hjälper dig att hitta och jämföra tillgängliga lösningar för just ditt behov. Kanske är möblerna så fina att de går att återanvändas, kanske vill du att de skall återvinnas och slängas på en återvinningsanläggning. Vi hjälper dig att hitta bästa lösning helt gratis!