Bortforsling av grovavfall, skräp & skrot

Vi hjälper er att få 1-4 prisförslag på hämtning av grovavfall! Beskriv bara vad du behöver få hämtat och vi hjälper er att hitta bästa lösning!

Hämtning av Grovavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Möbler/ Grovsopor - Utrensning av Förråd - Stockholm Stockholm
Möbler/ Grovsopor - Annan plats - Göteborg Västra Götaland
Möbler/ Grovsopor - Annan plats - Haninge Stockholm
Möbler/ Grovsopor - Annan plats - Sollentuna Stockholm
Möbler/ Grovsopor - Annan plats - Norrköping Östergötland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning och bortforsling av grovsopor

Det är inte alltid man har tid eller möjlighet att transportera bort sina grovsopor på egen hand. Vi har samlat företag över hela Sverige som bara sysslar med hämtning och bortforsling av grovsopor. Vi hjälper dig att hitta ett företag som kan hjälpa er med detta. Snabbt, enkelt & gratis!