Återvinning av Kontorspapper?

Återvinning av Kontorspapper - Skicka förfrågan & jämför upp till 4 offerter/prisförslag för hämtning & återvinning av kontorspapper av godkända återvinningsföretag. Hitta rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Hämtning av kontorspapper

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande kontorsåtervinning - Kontor i Karlstad Värmland
Löpande Kontorsåtervinning - Kontor i Stockholm Stockholm
Löpande kontorsåtervinning ( inkl. Sekretessbehålalre) - Kontor i Kista Stockholm
Löpande helhetslösning till Kontor - Linköping Östergötland
Pappersåtervinning - Sekretess - Finansbolag - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning Kontorspapper

Tänk på hur många kontorspapper eller utskrifter du skriver ut på en månad. Det blir ganska många eller hur! Vad hände med det papperslösa samhället? Kontorspapper räknas dessutom som ett högkvalitativt returpapper. Har du klamrar på pappret eller häftat ihop dem? Du behöver inte ta bort dem, det görs nämligen automatiskt i återvinningsprocessen. Ta reda på vilka erbjudanden som finns på marknaden för återvinning av ert kontorspapper

Fakta: Återvinning - kontorspapper

 • Med kontorspapper i återvinningssammanhang avses normalt träfritt papper med eller utan tryck på.
 • I praktiken handlar återvinning av kontorspapper om allt papper som faller från ett kontor. t.ex.
  • Affischer
  • Böcker
  • Blanketter
  • Etiketter
  • Kopieringspapper
  • Kuvert