Sophämtning från verksamhet

Vi har samlat sophämtningsföretag över hela Sverige. Skicka en förfrågan & jämför offerter för sophämtning & sophantering!

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Sophämtning från företag

Behöver ni få hjälp med att få bort sopor eller annat skräp från er verksamhet? Oavsett om det handlar om hämtning av sopor från ett kontor, en butik eller en industri, finns det ofta flera alternativ att tillgå. Här på Recycla har vi samlat alla godkända alternativ. Vi hjälper dig helt enkelt att handla upp & jämföra olika alternativ. Vi gör det helt kostnadsfritt & det tar bara några minuter av er tid att skapa en förfrågan. Sedan kontaktar vi olika företag som jobbar med sophämtning och ber dem återkomma till er med priser. Du kan med vår tjänst på ett enkelt sätt se över era kostnader för sophämtning.

Sophämtning från hushåll

Det är inte helt lätt att veta vem som får hämta vad. Regelverket kring sophämtning skiljer sig dessutom mellan olika delar av Sverige. Det som vi kallar hushållsavfall (i regel vanliga soppåsen vi har under vasken hemma, matavfall etc.) är upphandlat och styrt av den kommun som du bor i. Dvs. din kommun har upphandlat en aktör för hämtning av allt hushållsavfall i er kommun. Annat material som grovavfall & förpackningar etc. varierar från kommun till kommun. Men var inte oroliga för det, skicka in en förfrågan till oss så hjälper vi er!

Läs mer om Sophämtning på Wikipedia.