Soprum: Snyggt = billigare hantering

Hur mycket kan ni spara på att få en effektiv hantering? Skicka en förfrågan och jämför 1-4 offerter för sophämtning & avfallshantering från ert soprum.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Soprum

Soprum - De mest bortglömda kvadratmetrarna på er fastighet? Hur kan vi säga så? Jo, vilken annan yta i er fastighet är outhyrbar och är försedd med en hanteringskostnad som ni inte har riktig kontroll på? Behövs verkligen ett soprum? Går det att överlåta hanteringen vid er kommersiella fastighet till hyresgästerna eller låta föreningsmedlemmar hantera sitt grovavfall på annat sätt? Här kan du snabbt, enkelt & gratis komma i kontakt med återvinningsföretag som mer än gärna erbjuder er nya lösningar och idéer för just ert soprum.

Se till att få en miljösmart och ekonomisk sophämtning från ert soprum.

Har ni en en fungerande Sophämtning från er Fastighet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder sophämtning. Snabbt, enkelt & gratis!