Brännbart avfall

Förbränningsanläggning för brännbart avfall

Brännbart avfall är ett samlingsnamn på avfall som kan användas för energiutvinning. Enligt 4 § i Avfallsförordningen är definitionen på brännbart avfall: avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen har startat.

Brännbart avfall är vanligtvis organiskt material såsom trä, papper, kartong eller blandat material som hushållssopor. Det kan även inkludera andra typer av avfall som plast, gummi och syntetiska fibrer. Sammanfattningsvis är brännbart avfall en blandning av olika typer av avfall och brinner av egen kraft utan att man behöver tillsätta energi.

Vad är brännbart avfall

Brännbart avfall är avfall som inte anses farligt och som inte kan att återvinnas till annat än energi. Även om brännbart avfall är en viktig råvara till energiprocessen är det fortsatt viktigt att man sorterar ut sitt matavfall, förpackningar och material som inte är brännbart. Detta beror på att det är mer fördelaktigt att återvinna rent material till nytt än att förbränna blandat avfall. Exempelvis kan matavfall som har sorterats ut användas för att producera biogas, vilket inte hade varit möjligt om det hade blandats med det brännbara avfallet.

När brännbart avfallet hämtas upp transporters det sedan till en anläggning där det kontrolleras och krossas i en krossningsmaskin. Därefter åker det krossade avfallet till en förbränningsanläggning där avfallet bränns genom höga temperaturer, och ångan som produceras används för att driva turbiner och genererar el och värme. Brännbart avfall kan även förädlas för att uppnå mer effektiv energiutvinning beroende på vad marknaden efterfrågar. Vid förädling bearbetas avfallet för att göra det renare och utvinningen mer effektiv.

Vad får man slänga i brännbart avfall

Det man får slänga i brännbart avfall är främst plast, papper, trä och textilier, men det är viktigt att först försöka återvinna eller återanvända materialen i den mån det är möjligt. För att avgöra om avfallet är brännbart kan man tänka på om det är för stort för det vanliga sopkärlet, om det går att bränna och att det inte innehåller farliga ämnen. För att ta reda på om det innehåller farliga ämnen kan man vara uppmärksam på farosymboler eller läsa på om farligt avfall i vår återvinningsguide farligt avfall.

Nedan följer exempel på vad som kan slängas i brännbart avfall:

 • Skumplast
 • Våtrumstapet
 • Vinylgolv
 • Textil
 • Pärmar
 • Gummi
 • Kladdigt papper

Det är dock bättre att sortera och återvinna material som papper- och plastpåsar, förpackningar och annat återvinningsbart material på en fastighetsnära insamling eller en återvinningsstation. Detta är mer miljövänligt än att bränna det på en förbränningsanläggning. Vidare är det viktigt att kolla upp vad som gäller för farligt avfall och sortera det separat.

Vad får man inte slänga i brännbart avfall

Det finns vissa saker som man inte får slänga i brännbart avfall. Här kommer några exempel:

 • Gips
 • Metaller
 • Tegel
 • Farligt avfall
 • Elektronik
 • Ljuskällor
 • Matavfall
 • Träpulver
 • Impregnerat trä

Det är också viktigt att inte slänga hushållssopor i avfallsbehållare för brännbart avfall, eftersom det är kommunalt monopol på sophanteringen. Vad monopol innebär kan du läsa mer om i vår nyhet Vad betyder hushållsavfall och kommunalt monopol?. För att urskilja vad som ska sorteras som hushållssopor och brännbart avfall, så kan man säga att brännbart avfall är det avfall som inte får plats i sopkärlet hemma. Detta ska då slängas istället i en avfallsbehållare avsedd för brännbart avfall. Denna typ av avfallsbehållare hittar du på en återvinningstation.

Återvinning av brännbart avfall

För att återvinningen av brännbart avfall ska vara effektiv är det viktigt att man sorterar rätt när man återvinner. Men det är lika viktigt att bara slänga det avfall som inte går att återvinna. Genom att endast slänga det som behöver brännas bidrar man mer till miljön, eftersom återvinning av material är betydligt mycket mer miljövänligt än att bränna det.

Vad är skillnaden på brännbart avfall och restavfall

Skillnaden mellan restavfall och brännbart avfall är vem som har ansvar och benämning. Restavfall omfattas av kommunalt monopol och det är allt avfall från hushåll som inte är matavfall. Från och med januari 2024 kommer det att bli obligatoriskt att sortera ut matavfall och det kommer då också att omfattas av kommunalt monopol. Det kan vara lätt att tro att det är samma sak, men det beror främst på att brännbart avfall är ett samlingsnamn för avfall som kan brännas. Det finns underkategorier av brännbart avfall där både matavfall och restavfall, som kan brännas, blir underkategorier.

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

2 388

Erbjudanden senaste månaden

849

Uppdrag senaste månaden

7 205

Totalt antal omdömen