Kärlskåp för sopor

Kärlskåp med två luckor

Flexibla kärlskåp anpassade efter ert behov

Vi hjälper dig att hitta, jämföra och få offerter på olika typer av kärlskåp (kallas också för sopskåp). Skåpet är ett skal som håller den unkna lukten inne och är ett effektivt sätt att skapa en trevligare atmosfär i närheten av sopkärlen. Skyddet, kärlskåpet, är också ett alternativ när ni har det trångt kring eventuella bostäder och behöver platsen soprummet för närvarande tar upp.

Man kan helt enkelt flytta ut sophantering på gården vilket gör att företag och bostadsrättsföreningar slipper driftkostnaden som uppkommer med att konstant ha uppvärmda soprum. Skydden är användarvänliga och är ett enkelt sätt att få en välorganiserad förvaring av avfall vilket ger ett bra intryck. Med tydlig märkning uppmuntrar man individer till att källsortera vilket i sin tur ger en ordnad miljö.

Jämför och boka - Övrig avfallsutrustning

Kärlskåpen kostar från:

Storlek Pris Solo Dubbel
140 L ca 10 500 SEK 15 500 SEK
240 L ca 16 000 SEK 17 000 SEK
370 L ca 36 000 SEK 42 500 SEK
660 L ca 48 000 SEK 60 000 SEK

Priserna är ett estimat och är beroende på design och modell och även hur man mixar olika storlekar på kärlen påverkar priset.

Sopskåp skapar en boendemiljö som är trygg

Att källsortera drar ner avfallskostnaderna rejält. Kärlskåpets robusta utformning gör att skadedjur och fåglar inte kommer åt avfallet, vilket håller närområdet rent och hygieniskt. Detta gör att boenden samt verksamheter får ett bättre anseende i närområdet får ett bra helhetsintryck runt gator och torg.

Företag och bostadsrättsföreningar får i och med dessa sopskåp lättare att hantera sitt avfall på rätt sätt i nästkommande led, och på så sätt minskar sitt miljöavtryck. Detta gör i sin tur att företaget eller bostadsrättsföreningen får ett ökat anseende från såväl kund som boende. Man kan också göra ändringar så att nycklar till fastigheter kan användas för att öppna sopkärlen men man kan även göra så att eventuella taggar in i svalen eller huskroppen kan användas för att öppna kärlskåpet. Detta gör att endast boende har tillgång till sopkärlen.

De många olika alternativen gällande design gör att skåpen passar väl in i olika miljöer, från gator och torg till rastplatser och bostadsområden: där vi ofta ser dem.

Enligt naturvårdsverket: "nedskräpningen skapar otrygga och otrivsamma miljöer och ger också negativa effekter för friluftsliv, lokalt näringsliv, skador på djur och människor m.m."

Placeringen av kärlskåp kan minska kostnader

Att välja en plats för ditt kärlskåp, med ett sopkärl i, med så kort dragväg som möjligt är att föredra. Anledning är att arbetsmiljön förbättras för de som utför hämtningen, men det blir även ekonomiskt fördelaktigt för dig och ditt företag. Detta eftersom en längre dragväg innebär högre kostnader. Dragvägen mäts genom en enkel gångväg från platsen där sopkärlet är placerat vid hämtningstillfället fram till närmaste ställe där sopbilen kan eller tillåts stanna. Så tänk på att kärlet ska vara lättillgängligt och det ska inte finnas några svårigheter att komma åt det. Kärlet ska även ha handtaget utåt för att underlätta hämtningen.

Minska avfallskostnader idag!

Person påväg med ett kärl för att tömma i en sopbil

Hanteringen av hushålls- och matavfall regleras strikt, och det är viktigt att vara medveten om dessa regler. Farligt avfall får inte placeras i kärlen som är inne i sopskåpen, en policy som våra samarbetspartners är väl informerade om.

För mer information, se våra resurser:

Kontakta oss vid några oklarheter om avfall eller vad som gäller angående regler kring dragvägens längd!

Men varför är kärlskåp viktiga?

Kärlskåp är ett kostnadseffektivt sätt att åstadkomma flexibla lösningar. Det berör hela stadsbilden och dessutom kostar det stora summor pengar att rengöra gator och torg. Både kostnaden och miljöaspekten är av betydande vikt för samhället, men även den enskilda individen blir påverkad. Miljön får också betala priset, och under 2022 spenderade svenska kommuner totalt 430 miljoner kronor på att rensa upp avfall på platserna där kommunerna ansvarar för renhållningen.

Låter det krångligt med regelverket kring hantering av kärlskåpen?

Det kan finnas lokala regler kring er kommun som det är viktigt att veta om. Ifall du är osäker på vad som gäller så erbjuder vi en kostnadsfri rådgivning. Har du fler frågor kontakta oss eller så kan du chatta med oss!

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

2 733

Erbjudanden senaste månaden

931

Uppdrag senaste månaden

7 204

Totalt antal omdömen