Återvinning av metallförpackningar

Skapa en förfrågan med era behov och få 1-4 offerter på hämtning & återvinning av era metallförpackningar!

Observera att det nuvarande läget som uppstått pga covid-19, kan innebära kraftigt sänkta priser på skrot och metall.

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Återvinning från fastighet

Tekniken har gått framåt även inom återvinning. Det tillsammans med ökad konkurrens och bättre priser på återvunnen råvara har lett till att priserna på avfallshantering blir allt lägre. Återvinning från fastighet kan skräddarsys beroende på om det är en kommersiell fastighet eller en bostadsfastighet. Oavsett så är det hög tid att se över avfallskostnaderna nu. Det gör du gratis här på Recycla.se!

Få en effektiv återvinning & avfallshantering för er fastighet!