Plastförpackningar

plastförpackningar

Återvinning av plastförpackningar är fördelaktigt eftersom man kan återvinna plasten upp till 10 gånger. Plastförpackningar har många olika egenskaper och är en populär förpackning. Detta beror på att plastförpackningar är billiga och lätta att tillverka samt starka. Man kan lätt tro att plast är ett material, men egentligen består det av flera olika material. De två främsta huvudgrupperna av plastmaterialen är härdplast och termoplast, och de har i sin tur underkategorier. Plastförpackningarna har många olika funktioner och förutsättningar, och det är uppbyggnaden som styr plastförpackningarnas egenskaper.

Hur är plasten uppbyggd?

Plastens uppbyggnad beror på vilket plastmaterial man vill framställa. Plasten är i grunden uppbyggd av olika enheter, och nästan all plast kommer från råolja som har behandlats i ett oljeraffinaderi. När man behandlar råoljan delar man upp oljan i mindre enheter, det vill säga monomer. Monomererna är utgångsmolekyler från polymerisation, exempelvis eten, propen och styren. Det är sammansättningen av monomererna som bestämmer plastens egenskaper, till exempel att plasten ska klara vissa temperaturer.

Vilka är de vanligaste plasterna?

De vanligaste plasterna finns under härdplast och termoplast, som är de främsta huvudgrupperna av plastmaterial. Härdplast används oftast tillsammans med glas- eller kolfiber för att skapa båtar och större konstruktioner. Skillnaden mellan härdplast och termoplast är att härdplasten inte kan formas om eller smältas ner efter tillverkning, medan termoplasten kan det. Termoplasten är också den plasten vi främst återvinner när vi sorterar ut våra plastförpackningar.

Vad är termoplast?

Termoplast är en av de två huvudgrupperna av plastmaterial, och det finns flera underkategorier. Det vanligaste är polyeten, polystyren och polypropen. Polyeten är billig att tillverka och används främst i leksaker, plastpåsar, plastfolie och kablar. Polystyren är också en billig termoplast, men den har också bra elektriska egenskaper, är hård. Den används i många olika plastprodukter som livsmedelsförpackningar, CD-fodral, värmeisoleringsmaterial och plastbestick. Slutligen har vi polypropen, som är en plast som tål högre temperaturer och används främst i matbehållare, förpackningar, leksaker och textiler.

Hur återvinner man plastförpackningar?

Plastförpackningar sorterar man ut på den lokala återvinningsstationen eller på fastighetsnära insamling. Eftersom plastförpackningar är en av de vanligaste förpackningarna kan de bidra till stora mängder hushållssopor. Genom att sortera ut plastförpackningarna kan man minska mängden avfall och öka återvinningen. Plast som inte räknas som plastförpackningar återvinns bäst genom att besöka en bemannad återvinningscentral eftersom de har bättre sorteringsmöjligheter och man kan även få hjälp med sin källsortering. Har man inte möjlighet att ta sig till en återvinningscentral ska den plasten sorteras som brännbart eller osorterat. Din närmsta återvinningsstation hittar du hos förpackningsinsamlingen, FTI. Fastighetsnära insamling är en insamlingsplats för sophanteringen och är något föreningar eller företag kan erbjuda sina hyresgäster och kan bidra till sänkta avfallskostnader.

Vilken plast kan återvinnas?

Nästan all plast som tillverkas kan återvinnas och vissa plaster kan återvinnas upp till ca 10 gånger. Exempelvis kan plastflaskor som pantas omvandlas till nya flaskor flera gånger om, förutsatt att man inte använder den pantade plastflaskan till annan plastförpackning, då kan den inte återvinnas för att bli en plastflaska igen utan återvinns på annat sätt. Detta beror på att plastflaskan genomgår en speciell process och skiljer sig från andra plastförpackningar. Exempel på plastförpackningar som kan återvinnas är:

 • Plastpåsar (Förutsatt att det är tomma plastpåsar)
 • Burkar
 • Plastfolie
 • Frigolit
 • Innerpåsar (Exempelvis påsen i flingpaketet)

Vilken plast kan inte återvinnas?

Plast som inte kan återvinnas är oftast plast som är utsliten, giftig eller kontaminerad. Däremot finns det andra plastprodukter som inte sorteras i plaståtervinningen och som man bör sortera ut på en bemannad återvinningscentral eftersom de erbjuder fler källsorteringsmöjligheter. Har man inte möjlighet att besöka en återvinningscentral ska plasten slängas med hushållssoporna. Exempel på plast som inte kan återvinnas är:

 • Plastleksaker
 • Pulkor
 • Tvättkorg i plast

Plastflaskor med pant ska pantas!

Påsar som innehåller avfall ska slängas på angivna plaster exempelvis:

 • Sopsäckar
 • Hundbajspåsar
 • Hushållssopor

Mjuk plast

Mjuk plast och hård plast skiljer sig åt i både känsla och utseende, men när det kommer till att sortera och återvinna dem behöver vi inte skilja dem åt. Det innebär att mjuka och hårda plastförpackningar kan slängas tillsammans. Därmed behöver fastighetsnära insamling bara ha en avfallsbehållare som är avsedd för plast.

Hur vet du att det är plast respektive folie?

Det finns ett enkelt knep som går ut på att man knycklar ihop förpackningen med handen. Hur förpackningen beter sig efteråt talar om för dig om det är plast eller folie. Vecklar förpackningen upp sig då är det plast. Om den däremot håller sin nya form är det mestadels folie eller metall och ska slängas i hushållssoporna eftersom de räknas som brännbart.

Företag med mycket plastavfall?

Företag som har mycket plastavfall kan hitta avfallsutrustning som kan hjälpa dem att sortera och minska sina avfallskostnader. En lösning för ert företag kan vara en komprimator för plast och plastavfall.

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6483)

Kundrecensioner

Löpande helhetsuppdrag för BRF med 120 hushåll - Fastighet/BRF - Årsta, Stockholm

Svenska Servicestyrkan AB fick omdömet

Löpande uppdrag: FNI - Fastighet/BRF - Stockholm

Urbaser AB fick omdömet

Möbler/ Grovsopor - Företag - Stockholm

Samira Flytt AB fick omdömet