Nya avfallsregler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Madicken | 2021-02-19

Krav på de som producerar bygg- och rivningsavfall att sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och annat avfall.

Nya avfallsregler för sortering av bygg- och rivningsavfall

Den 1 augusti 2020 trädde nya förordningar i kraft för dem som arbetar med bygg- och rivningsavfall. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet där de som producerar bygg- och rivningsavfall måste sortera vissa typer av avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Syftet med kraven är komma högre upp i avfallshierarkin för att öka förberedelserna för materialåtervinning och återanvändning.

Av 3 kap 10 och 11 §§ avfallsförordningen (2020:614) framgår följande.

10 § Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska, utöver vad som gäller enligt andra bestämmelser i detta kapitel, sortera ut åtminstone följande avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall:

  1. trä,
  2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten,
  3. metall,
  4. glas,
  5. plast, och
  6. gips.

11 § Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat.

Låter det krångligt?

Du kan vara lugn, Recycla.se hjälper er att få pris- och hanteringsförslag ifrån godkända och kvalitetssäkrade återvinningsföretag som vet hur man gör. Recycla.se har samlat de största återvinningsföretagen som har erfarenhet av större projekt som kan vara i flera år - till mindre renoveringar. Oavsett om ert behov gäller avfallshantering, marksaneringar, farligt avfall eller bortforsling av byggsäckar. Så kan vi hjälpa er jämföra lösningarna och priser! Se mer här.

Är du nyfiken på att läsa mer om den nya lagen kan du kika på Natuvårdsverkets hemsida.

Hitta bästa pris & lösning nu!

Företag Privatperson