Soprum: Snyggt = billigare hantering

Hur mycket kan ni spara på att få en effektiv hantering? Jämför upp till 4 Offerter för sophämtning & avfallshantering från ert soprum i Stockholm, Göteborg, Malmö eller övriga Sverige!

Sopkärl till soprum

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande FNI mm - BRF ( 130 lgh) - Södermalm Stockholm
Avfallscontainer till Verksamhet i Falkenberg Halland
Löpande avfallshantering ( FNI & Grovsopor) - BRF i Täby Stockholm
Containers för Skrot och Trä - Lantbruk utanför Jönköping Jönköping
Löpande Återvinning/FNI - BRF på Södermalm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Soprum

Soprum - De mest bortglömda kvadratmetrarna på er Fastighet? Hur kan vi säga så? Jo, vilken annan yta i er fastighet är outhyrbar och är försedd med en hanteringskostnad som ni inte har riktig kontroll på? Behövs verkligen ett Soprum? Går det att överlåta hantering vid er kommersiella fastighet till hyresgäster eller låta föreningsmedlemmar hantera sitt grovavfall på annat sätt? Här kommer du snabbt, gratis & enkelt i kontakt med återvinningsförslag som mer än gärna erbjuder er nya lösningar och idéer för just ert soprum.

Har ni en en fungerande Sophämtning från er Fastighet? Här kan ni jämföra erbjudanden från flera företag som erbjuder sophämtning. Snabbt, enkelt & gratis!

Se till att få en miljösmart och ekonomisk sophämtning från ert soprum.