Hämtning av Brännbart Avfall

Vi hjälper dig att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen utifrån ditt behov. Skapa en enkel förfrågan och få upp till 4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, Enkelt & Gratis!

brännbart avfall

Senaste Förfrågningar

Hämtning v KOntorsmöbler - centrala Göteborg Västra Götaland
Balpress för plast - Verksamhet i Falun Dalarna
Spillolja och oljefilter - Verkstad i Stockholm Stockholm
Löpande Elektronikåtervinning - Ljungby Kronoberg
Hämtning av Möbler m.m. - Västra Frölunda i Göteborg Västra Götaland

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Brännbart avfall

Brännbart avfall är ett samlingsnamn på en avfall som skall gå till energiutvinning. Det kan vara ett homogent material som trä eller ett blandat material som hushållssopor. Enligt 4 § Avfallsförordningen är definitionen på brännbart avfall som skall kunna brinna utan att man tillsätter energi i någon form efter det att själva förbränningsprocessen av det brännbara avfallet startat.

Fakta: Brännbart avfall - Energiutvinning

  • Brännbart avfall kan förädlas beroende på hur effektiv energiutvinning som efterfrågas på marknaden.
  • Det mesta som brännbart avfall består av kan ofta materialåtervinnas. Det är mest en fråga om resurser för separering av material

Brännbart avfall - Jämför priser & hanteringsförslag

Har ni en en fungerande och kostnadseffektiv hantering av brännbart avfall vid ert företag eller verksamhet? Vi hjälper dig att samla in upp till 5 erbjudanden från godkända leverantörer.