Återvinning/hämtning av Datorer?

Dags att byta datorer på företaget? Undrar du hur du skall gå till väga? Du kanske har känslig information lagrat? Få 1-4 Prisförslag för all typ av elektronikåtervinning - Snabbt, Enkelt & Gratis!

datorskrot

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av datorer - Hushåll i Bjuv Skåne
Bortforsling av datorer - Privat i Uppsala Uppsala
Elektronikskrot - Företag i Stockholm Stockholm
Hämtning / säkerhetsdestruktion av datorer etc - Kontor i Malmö Skåne
Hämtning & Destruktion av 70 hårddiskar - Kontor i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning  datorer / Datoråtervinning

En dator skall naturligtvis återvinnas. Det är dessutom en guldgruva för företag verksamma inom elektronikåtervinning med alla kretskort och olika metaller som finns i en dator. Det finns även en stor andrahandsmarknad för datorer och annan IT-utrustning. Glöm inte att försäkra dig om att radera hårddisken innan du skickar iväg den bara. Se Säkerhetsdestruktion.

Skicka in en förfrågan och se efter vilka företag som vill återvinna era datorer.

Fakta: Återvinning datorer / Datoråtervinning

  • Vid återvinning av datorer separeras de olika beståndsdelarna i datorn. Detta görs idag både manuellt, men det är mycket tidskrävande, och maskinellt. Vid maskinell separering blir renheten av de olika materialen sämre, men är mer effektivt ur ett återvinningsperspektiv.