Återvinning/hämtning av datorer?

Dags att byta datorerna på företaget? Du kanske har känslig information lagrat? Få 1-4 offerter för all typ av elektronikåtervinning.

datorskrot

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning/återvinning av elskrot - Kontor i Kristianstad Skåne
Kontorselektronik - Kontor - Stockholm Stockholm
Löpande återvinning av datorer - Nationellt - Flera Län/Rikstäckande/Internationellt
Bortforsling av kontorsutrustning - Verksamhet i Stockholm Stockholm
Återvinning av datorskärmar - Verksamhet i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning datorer/datoråtervinning

En dator skall naturligtvis återvinnas. Det är dessutom en guldgruva för företag som verksamma inom elektronikåtervinning med alla kretskort och olika metaller som finns i en dator. Det finns även en stor andrahandsmarknad för datorer och annan IT-utrustning. Glöm inte att försäkra dig om att radera hårddisken innan du skickar iväg den bara. Se Säkerhetsdestruktion.

Skicka in en förfrågan och se efter vilka företag som vill återvinna era datorer.

Fakta: Återvinning datorer/datoråtervinning

  • Vid återvinning av datorer separeras de olika beståndsdelarna i datorn. Detta görs idag både manuellt, men det är mycket tidskrävande, och maskinellt. Vid maskinell separering blir renheten av de olika materialen sämre, men är mer effektivt ur ett återvinningsperspektiv.