Återvinning av Riskavfall!

Riskavfall - Skicka förfrågan & Jämför upp till 4 offerter för återvinning av riskavfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Riskavfall

Nyligen utförda uppdrag:

Hämtning av Farligt avfall - Lantbruk i Strängnäs Södermanland
Löpande hantering av Farligt Avfall - Klinik i Kristianstad Skåne
Löpande hantering av Riskavfall & Stickande Skärande - Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av Farligt Avfall (Riskavfall) - Sjukhus i Göteborg Västra Götaland
Hantering av Farligt Avfall från 50-tal tandläkare i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hantering av Riskavfall

Riskavfall uppkommer framförallt inom sjukvård, veterinärvård, akupunkturkliniker, tandvård och likartade verksamheter. Riskavfall finns även i ditt hem i form av gamla överblivna läkemedel eller kanske sprutor. Det är viktigt att detta material återvinns både av säkerhetsskäl och av miljöskäl.

Stickande och skärande

Alla kanyler, skalpeller, knivar och andra vassa föremål som på något sätt har varit i kontakt med kroppsvätskor klassas av Socialstyrelsen som smittförande avfall. Ett avfall som måste återvinnas på ett kontrollerat sätt. Det mesta av detta material är svårt att materialåtervinna men lämpar sig bättre för kontrollerad säkerhetsförbränning och återvinning i form av energiutvinning.

Smittförande avfall

Smittförande avfall är allt som är, eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer som tillhör skyddsklass 3 - 4. Exempel på denna typ av avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Det läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger som är märkta med smittförande. Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.