Återvinning av Riskavfall!

Riskavfall - Skicka förfrågan & Jämför upp till 5 offerter för återvinning av riskavfall. Få rätt pris i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Riskavfall

Senaste Förfrågningar

Löpande hantering av Riskavfall & Stickande Skärande - Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av Farligt Avfall (Riskavfall) - Sjukhus i Göteborg Västra Götaland
Hantering av Farligt Avfall från 50-tal tandläkare i Stockholm Stockholm
Löpande hantering av Farligt Avfall - klinik i Jönköping Jönköping
Löpande hantering av Smittförande avfall - Klinik i Danderyd Stockholm

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Hantering av Riskavfall

Riskavfall uppkommer framförallt inom sjukvård, veterinärvård, akupunkturkliniker, tandvård och likartade verksamheter. Riskavfall finns även i ditt hem i form av gamla överblivna läkemedel eller kanske sprutor. Det är viktigt att detta material återvinns både av säkerhetsskäl och av miljöskäl.

Stickande och skärande

Alla kanyler, skalpeller, knivar och andra vassa föremål som på något sätt har varit i kontakt med kroppsvätskor klassas av Socialstyrelsen som smittförande avfall. Ett avfall som måste återvinnas på ett kontrollerat sätt. Det mesta av detta material är svårt att materialåtervinna men lämpar sig bättre för kontrollerad säkerhetsförbränning och återvinning i form av energiutvinning.

Smittförande avfall

Smittförande avfall är allt som är, eller bedöms vara förorenat med organiskt material med känd eller kliniskt misstänkt sjukdom orsakad av mikroorganismer som tillhör skyddsklass 3 - 4. Exempel på denna typ av avfall är slangar, kompressorer och bomullstussar. Det läggs i plastpåsar och riskavfallskartonger som är märkta med smittförande. Smittförande avfall får inte förvaras i rumstemperatur längre än ett dygn.