Hämtning av Glasförpackningar

Hitta Bästa pris & lösningar för priser allt inom glasåtervinning och relaterade tjänster för fastighetsnära insamling. Få rätt lösning för just era behov, oavsett om det handlar om en tillfälligt uppdrag eller en löpande hämtningfrån ert kontor, bostadsrättsförening eller annan verksamhet.

Fastighetsnära insamling - Glasförpackningar

Senaste Förfrågningar

Löpande hämtning av tidnignar & glas - BRF på 170 lgh i Stockholm Stockholm
Löpande Avfallshantering - Nattklubb/festvåning i Stockholm Stockholm
Veckovis hämtning/återvinning av Förpackningar - Stockholm Stockholm
Löpande helhetslösning Större BRF i Södra Stockholm Stockholm
Löpande avfallshantering ( FNI & Grovsopor) - BRF i Täby Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för Er återvinning. Vi Svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.