Hämtning av Metallförpackningar

Avfallshantering Fastighet - Jämför upp till 4 Offerter för återvinning & avfallshantering för fastighet i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige! Snabbt, enkelt & gratis.

Metallförpackningar

Senaste Förfrågningar

Löpande Källsortering/FNI till BRF - Sollentuna Stockholm
Löpande FNI (kartong/tidningar/plast) - BRF på Gärdet i Stockholm Stockholm
Löpande hämtning från Fastighet i centrala Uppsala Uppsala
Offert till FNI/Avfallshantering - BRF I Malmö Skåne
Återvinningsstation till BRF - Vasastan i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning från Fastighet

Tekniken har gått framåt även inom återvinning. Det tillsammans med ökad konkurrens och bättre priser på återvunnen råvara har lett till att priserna på avfallshantering blir lägra och lägre. Återvinning från Fastighet kan skräddarsys beroende på om det är en kommersiell Fastighet eller en Bostadsfastighet. Oavsett det är det hög tid att se över avfallskostnaderna nu. Det gör du gratis här på Recycla.se!

Få en effektiv återvinning & avfallshantering från er Fastighet!