Grovsopor - Hämtning/Bortforsling?

Vi har samlat över 800 godkända avfallshanteringsföretag över hela Sverige. Vi hjälper dig att samla in upp till 4 offerter för hämtning av Grovsopor, oavsett om det handlar om bortforsling av grovavfall från hushåll, kontor eller annan verksamhet. Hitta rätt pris nu. Snabbt, Enkelt och Gratis!

hämta gamla möbler

Nyligen utförda uppdrag:

(eng) Bortforsling av säng - Lägenhet i Malmö Skåne
Bortforsling av grovsopor, möbler, brädor etc - Villa i Osby - Skåne Skåne
Bortforsling av byrå - Lägenhet i Uppsala Uppsala
Bortforsling av gammalt golv och mattor - Lägenhet i Malmö Skåne
Brådskande (Idag!!) tömning av uteförråd - Dödsbo i Kungsbacka Halland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning och bortforsling av Grovsopor

Det är inte alltid man har tid och/eller möjlighet att transportera bort sina grovsopor på egen hand. Vi har samlat företag över hela Sverige som bara sysslar med hämtning av grovsopor. Vi hjälper gärna dig att hitta ett företag som kan hjälpa er med detta också. Typiska uppdrag för oss hittar du nedan.