Grovsopor - Hämtning/bortforsling?

Skicka en förfrågan och få 1-4 offerter för hämtning/bortforsling av grovsopor, oavsett om det är ifrån ert hushåll, kontor eller annan verksamhet!

hämta gamla möbler

Nyligen utförda uppdrag:

Hjälp med att slänga 5-10 kbm möbler - Linköping Östergötland
Bortforsling av möbler & motionscykel - i Malmö Skåne
(Brådskande) Bortforsling av säng - Karlskrona Blekinge
(Brådskande) Bortforsling av möbler - Lägenhet i Halmstad Halland
Bortforsling av vitvaror - Lägenhet i Kungälv Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning och bortforsling av grovsopor

Det är inte alltid man har tid eller möjlighet att transportera bort sina grovsopor på egen hand. Vi har samlat företag över hela Sverige som bara sysslar med hämtning och bortforsling av grovsopor. Vi hjälper dig att hitta ett företag som kan hjälpa er med detta. Snabbt, enkelt & gratis!