Restavfall

restavfall i plastpåsar

Restavfall är det avfall som är brännbart och uppstår i våra hushåll, det vill säga hushållsavfallet, och som inte kan återvinnas, återanvändas och som inte klassas som farligt avfall.

Tidigare har många kommuner tillåtit att matavfall och restavfall slängs tillsammans. Men från och med den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfall i alla kommuner.

Det är redan obligatoriskt att sortera matavfall i Stockholm. När det blir obligatoriskt att sortera ut matavfall i övriga kommuner matavfallet falla under kommunalt monopol. Detta innebär att enbart kommunen eller den avfallsentreprenör som kommunen har avtal med får hämta, transportera och hantera avfallet. Om du vill veta mer om vad kommunalt monopol innebär kan du läsa vidare i vår nyhet Vad betyder hushållsavfall och kommunalt monopol?

Anledningen till att man sorterar matavfall för sig är för att man kan utvinna biogas av avfallet, vilket inte hade varit möjligt om man hade slängt mat- och restavfall blandat. Skulle rest- och matavfall slängas tillsammans hade detta räknats som brännbart avfall och kan endast återvinnas till el och värme.

Hos naturvårdverket kan du läsa mer om den obligatoriska matavfall sorteringen: Krav på separat insamling av bioavfall

Vad är restavfall

Restavfall är avfall som går till förbränning för att producera el och värme. Det som klassas som restavfall är allt avfall som kan brännas, men farligt avfall, avfall som inte kan brännas eller avfall som kan återvinnas eller återanvändas tillhör inte restavfall. Från och med 1 januari 2024 kommer matavfall att sorteras ut och inte längre inkluderas i restavfall. I stället ska matavfallet slängas i en brun påse och kastas i en avfallsbehållare eller sopkärl avsedd för matavfall. Om man har en egen kompost kan man slänga matavfallet där förutsatt att den är godkänd av kommunen. Vad som räknas som matavfall kan du läsa i vår återvinningsguide matavfall.

Vad får man slänga i restavfall

Man får slänga allt som är brännbart och inte kan återvinnas, återanvändas eller som klassas som farligt avfall i restavfall. När du slänger ditt restavfall är det rekommenderat att göra en dubbelknut på plastpåsen eller vika ihop papperspåsen väl för att minska risken för att avfall ska åka ut. Detta underlättar också hanteringen av avfallet och håller avfallsbehållaren renare.

Här är några exempel på vad som kan slängas i restavfall:

 • Blöjor
 • Tops
 • Tamponger och bindor
 • Tand- och diskborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Kattsand och spån från djurburen
 • Trasiga skor
 • Snus och cigaretter
 • Tuggummi
 • Post-it
 • Kuvert
 • Plastleksaker (som ej innehåller elektronik)
 • Engångshandskar och munskydd
 • Våtservetter
 • Näsdukar
 • CD-skivor och fodral
 • Mindre mängd trasigt porslin

Vad får man inte slänga i restavfall

Det finns avfall som inte får slängas i restavfall och det är viktigt att dessa sorteras ut och lämnas in till närmaste bemannade återvinningsstation för korrekt hantering och återvinning. Följande får inte slänga i restavfall:

 • Farligt avfall som färgrester, glykol, spillolja m.m.
 • Elektronik
 • Läkemedel
 • Förpackningar som kan återvinnas
 • Matavfall, börjar gälla för alla 1 januari 2024

Är restavfall och brännbart avfall samma sak?

Brännbart avfall är ett samlingsnamn för allt avfall som kan brännas. Restavfall är en del av brännbart avfall, men inte samma sak. Ansvaret för restavfall ligger hos kommunen och det är de som har ansvar över avfallet. Skulle det du vill slänga i restavfall vara för stort för ditt sopkärl hemma kan du återvinna det på en återvinningsstation för brännbart avfall. Oftast klassas detta som grovavfall.

Skulle du ha frågor kring hämtning och hantering av restavfall eller andra funderingar kan du kontakta din kommun.

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 350 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.49/5
(6 809)

Kundrecensioner

Bortforsling av 3 m³ - Mariefred, Strängnäs

Smidigt, bra och korrekt utfört jobb.

Samira Flytt AB fick omdömet

Bortforsling av 3 m³ - Västerås

Snabba och trevliga

Återbruksbilen fick omdömet

Bortforsling av 3 m³ - Sollentuna

Det var bra!

Uniswed AB (United Services Sweden AB) fick omdömet