Återvinning av tidningar

Skapa en förfrågan med era behov och få 1-4 offerter på hämtning & återvinning av tidningar från er verksamhet!

Tidningar och andra trycksaker

I takt med att vi blir ett mer digitaliserat samhälle börjar mängderna tidningar att minska. Men det är fortfarande mycket kvar och det behöver fortsatt källsorteras.

Gamla tidningar blir nya tidningar. Pappersfibern i tidningar kan återvinnas ca 5-7 gånger innan den är utsliten och förbränns. Tidningarna går igenom en process där trycksvärtan tas bort och pappret blir till en massa. Pappersmassan formeras sedan om till nytt material. En viss del av de insamlade tidningarna blir nya tidningar och en del blir hushålls- och toalettpapper.

Saker som räknas som tidningar: Reklamblad, broschyrer, kontorspapper, dagstidningar, veckotidningar, pocketböcker och ritpapper.