Tidningar

återvinning av tidningar

Begreppet tidningar omfattar bland annat kataloger, reklamblad och andra trycksaker och går att återvinnas i tidningsinsamlingen. Gemensamma för dessa är att de är gjorda av papper, och papper går att återvinnas och användas cirka 5-7 gånger innan det blir utslitet. Tidningsåtervinning är viktig eftersom den kan minska mängden hushållsavfall, spara på naturresurserna och minska koldioxidutsläppen. För varje kilo tidningar minskar utsläppet med cirka 1,4 kilo. Trots att mängden tidningar har börjat minska i samband med att vi blir alltmer digitala som samhälle kvarstår värdet att fortsätta samla in och återvinna tidningar. För att tidningsåtervinningen ska fungera smidigt kan man ha en avfallsbehållare för tidningar vid fastighetsnära insamling eller vid den lokala återvinningsstationen.

Hur återvinner man tidningar?

Tidningar kan återvinnas genom en fastighetsnära insamling eller på den lokala återvinningsstationen. Vid sortering av tidningar behöver man ta bort plastomslaget, som ska sorteras som plastförpackningar. Däremot behöver man inte ta bort häftklamrar, spiraler eller liknande från tidningarna, eftersom den sorteringen sköts automatiskt av en magnet på sorteringsanläggningen.

Vad händer med tidningarna som återvinns?

De tidningar som samlas in blir upphämtade och transporterade till en sorteringsanläggning. Där sorteras de insamlade tidningarna, både automatiskt och manuellt, från felaktigt sorterat material samt så sorteras häftklamrar, spiraler och liknande bort med hjälp av magnetteknik. Därefter transporteras tidningarna till ett pappersbruk där de malas ner i små bitar och blandas med vatten för att skapa pappersmassa. Pappersmassan genomgår en process där den torkas på en silduk, även kallat vira, och pressas av pappersmaskinen för att sedan rullas upp på rullar eller skapas till ark som kan användas för att göra nya tidningar, kartonger eller reklamblad. En del av materialet används också till att skapa hushålls- och toalettpapper. Sammanfattningsvis återvinns de insamlade tidningarna till returfiber och det är returfiber man sedan använder till att skapa nytt papper.

Varför är det bra att återvinna tidningar?

Det är fördelaktigt att återvinna tidningar eftersom det sparar energi och träråvara. Genom att skapa nytt papper från återvunnet papper kan man spara upp till ca 70 procent energi. Returfiber utgör basen för det nya pappret, vilket är återvunnet papper som har genomgått pappersbrukets process. Returpapper är de tidningar som har samlats in och återvunnits genom fastighetsnära insamling eller återvinningsstationen.

Vad får man slänga i tidningsinsamlingen?

Följande papper och trycksaker får slängas i tidningsinsamlingen:

 • Dags- och veckotidningar
 • Broschyrer
 • Reklamblad
 • Skriv- och ritpapper
 • Kataloger
 • Kontorspapper
 • Pocketböcker

Vad får man inte slänga i tidningsinsamlingen?

Följande papper och trycksaker får inte slängas i tidningsinsamlingen:

 • Post-it lappar
 • Kuvert
 • Bärkassar i papper
 • Omslagspapper
 • Mjölkförpackningar
 • Inbundna böcker, det vill säga böcker med hårt omslag

Anledningen till att dessa pappersprodukter inte ska sorteras med tidningar är att de kan innehålla lim eller små plastdetaljer som kan störa återvinningsprocessen. De bör i stället sorteras som hushållsavfall eller som pappersförpackningar. För mer information om vad som räknas som pappersförpackningar kan du läsa vår återvinningsguide om återvinning av pappersförpackningar.

Vem ansvarar för det insamlade tidningar?

Ansvaret för de insamlade tidningarna ligger hos kommunen, men innan det så var det förpackningsinsamlingens ansvar. Om man har frågor eller synpunkter angående tidningsåtervinning, rekommenderas man att kontakta sin hemkommun.

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

3 752

Erbjudanden senaste månaden

1 097

Uppdrag senaste månaden

7 134

Totalt antal omdömen