Hämtning/Återvinning Wellpapp?

pressad kartong

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

Vägledning till definitionen av hushållsavfall

Genereras stora mängder av wellpapp från er verksamhet? Då kanske ni skall överväga att skaffa er någon form av komprimerande utrustning för att få ner transportkostnaderna och spara utrymme. Se alternativ här.

Återvinning Wellpapp

Wellpapp består av två tunna planskikt och mellan dem ett vågigt skikt som kallas fluting. Återvinning är tillämpbart på alla material av wellpapp. Oavsett om det handlar om förpackningar av wellpapp, wellpappkartonger eller kanske wellpappmöbler. Många varor levereras i wellpappkartonger. Anledningen till det är att wellpappens egenskaper som stötsäkerhet, förpackningsekonomi och vikt.

Genereras lite större mängder av wellpapp från er verksamhet? Det sker ofta då företaget har mycket inkommande leveranser där varorna är packade i wwellpapp & kartong och som behöver packas om/ut. Då kan det vara aktuellt med en komprimerande utrustning såsom en balpress för wellpapp eller kanske en komprimator för wellpapp.

Vill du se över kostnader och intäkter för återvinning av wellpapp. Se efter vad olika aktörer på återvinningsmarknaden har att erbjuda.

Fakta: Återvinning Wellpapp

 • Hushållen i Sverige genererar drygt 10 kg wellpapp per person
 • Till detta skall läggas alla förpackningar och förpackningsemballage som företagen återvinner
 • Återvinningsföretag ger normalt ersättning för wellpapp till dig som företag.
 • Privatpersoner gör bäst i att åka till en återvinningsstation eller återvinningscentral med sina wellpappsförpackningar
 • Vid Återvinning av 100 kg Wellpapp minskas utsläpp av växthusgaser med motsvarande:
  1. 60 kg koldioxid, eller..
  2. En bilresa på 58 mil, eller..
  3. En flygresa på 13 mil

Sveriges största marknadsplats

Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan

Varför jämföra priser och leverantörer via Recycla?

Recycla gör det enkelt att välja rätt lösning för ditt företag, utan att kompromissa med tid, ekonomi eller miljöhänsyn. Genom att använda vår kostnadsfria jämförelsetjänst kan du jämföra priser och leverantörer för att hitta en optimal lösning utifrån dina behov.

5 anledningar att jämföra via Recycla jämförelsepriser på återvinning inom 5 sekunder

Recycla checkmark 1-4 offerter att välja mellan för att säkerställa

Recycla checkmark Bästa pris och kvalitet

Recycla checkmark 10 000 nöjda kunder

Recycla checkmark Gratis offerttjänst

Recycla checkmark Gratis rådgivning

Störst på återvinning

I över tio år har Recycla hjälpt till att hitta de bästa lösningarna för företag, föreningar och privatpersoner för allt inom återvinning, skrot- och avfallshantering. Vi har förmedlat fler än 100.000 uppdrag sedan vår start 2011.

2 788

Erbjudanden senaste månaden

919

Uppdrag senaste månaden

7 203

Totalt antal omdömen