Grovsopor - Hämtning/Bortforsling?

Skicka en förfrågan och få 1-4 prisförslag på hämtning av grovavfall från er verksamhet, hushåll, kontor eller liknande.

grovsopor

Nyligen utförda uppdrag:

Tillfällig hyra och tömning av kärl för glasåtervinning - Restaurang i Stockholm Stockholm
Helhetslösning till restaurang - Malmö Skåne
Löpande glasåtervinning (1gång/veckan) - Restaurang i centrala Stockholm Stockholm
Helhetslösning till BRF i Hornstull - Stockholm Stockholm
Löpande helhetslösning för BRF ( ca: 35 lgh samt 2 lokaler) - Malmö Skåne

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Hämtning och bortforsling av grovsopor

Det är inte alltid man har tid eller möjlighet att transportera bort sina grovsopor på egen hand. Vi har samlat företag över hela Sverige som bara sysslar med hämtning av grovsopor. Vi hjälper dig att hitta ett företag som kan hjälpa er med detta! Typiska uppdrag för oss hittar du ovan.