Återvinning av pappersförpackningar

Skapa en förfrågan med era behov och få 1-4 offerter på hämtning & återvinning av era pappersförpackningar!

Återvinning av pappersförpackningar

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av förpackningar - Villa i Lidingö Stockholm
Löpande helhetslösning FNI till mindre BRF - Ekerö Stockholm
Löpande hämtning av papper & plast - tillverkande verksamhet på Gotland Gotland
Löpande FNI till BRF i Kävlinge Skåne
Helhetslösning till kontor - Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Återvinning - Det skall vara lätt att göra rätt!

Här hittar du information och lösningar för er återvinning. Vi svenskar är globalt sett relativt bra på återvinning. Men bara för det förväntar sig ingen att du behöver veta allt om återvinning för att göra rätt, det finns nämligen många företag som kan hjälpa dig med det! Se till att få bästa möjliga avkastning på ditt avfall både ur ett miljöperspektiv och ett direkt ekonomiskt perspektiv.