Återvinning från Butik & Handel

Vi har samlat över 800 godkända återvinningsföretag i hela Sverige för att ni enkelt skall kunna hitta bästa lösning till rätt pris. Skicka en förfrågan och jämför upp till 4 offerter från godkända återvinningsföretag över hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Butik & Handel

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande ( månadsvis) hämtning av wellpappsbalar - Verksamhet i Söderhamn Gävleborg
Löpande wellpappsåtervinning - butik(er) i Farsta, Stockholm Stockholm
Helhetslösning - Butik i Göteborg Västra Götaland
Balpress för wellpapp & plast - Verksamhet på Koster Västra Götaland
Helhetslösning till verksamhet i Håbo Uppsala

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Butik & Handel

I en butik krävs det oftast en eller två lösningar för en effektiv återvinning. Dels en återvinningslösning för Backoffice funktioner som kontor. Dels krävs det en mer verksamhetsbaserad lösning. Det kan röra sig om emballage, gamla produkter etc. Idag finns det många smarta lösningar som sparar både direkta avfallskostnader och frigör yta i er butik. Här kan du få hjälp med återvinning från din Butik & Handel oavsett vad det handlar om.

Se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från er butik eller affär!