Återvinning från butik & handel

Skicka en förfrågan och jämför 1-4 offerter för avfallshantering och återvinning från butik & handel i hela Sverige. Snabbt, enkelt & gratis!

Butik & Handel

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande återvinning av wellpapp ( ca: 30 årston) - Verksamhet i Örebro Örebro
(Eng) Löpande Wellpappsshämtning - mindre Butik i Skarpnäck Stockholm
Löpande hämtning av Grovavfall - Stockholm Stockholm
Löpande tömning av wellkomprimator (Var 3'e vecka) - Verksamhet i Haninge Stockholm
Löpande hämtning av kartong/wellpapp - butik i Stockholm Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Butik & Handel

I en butik krävs det oftast en eller två lösningar för en effektiv återvinning. Dels en återvinningslösning för backoffice funktioner som kontor. Dels krävs det en mer verksamhetsbaserad lösning. Det kan röra sig om emballage, gamla produkter etc. Idag finns det många smarta lösningar som sparar både direkta avfallskostnader och frigör yta i er butik. Här kan du få hjälp med återvinning från din butik & handel oavsett vad det handlar om.

Se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från er butik eller affär!