Återvinning från Industri/Lager

Jämför upp till 4 offerter/prisförslag för avfallshantering & återvinning från Er Industri i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige. Snabbt & gratis!

industri

Senaste Förfrågningar

Helhetslösning till Industri (inkl komprimator)- Stockholm Stockholm
Destruktion av Livsmedel - Distributionsföretag i Göteborg Västra Götaland
Löpande hyra /tömning av Avfallscontainer för brännbart avfall - Verksamhet Västra Götaland
Löpande avfallshantering för företag i Göteborg Västra Götaland
Avfallskomprimator till verksamhet i Sollefteå Västernorrland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Industri - Återvinning

Industri & Industriavfall.  Rätt återvinning från industriell verksamhet kan vara av stor betydelse. Det handlar dels om direkta ekonomiska effekter som ersättning och kostnader för olika material. Men även hur hanteringen sker i er verksamhet. Det går i många fall att integrera hantering av produktionsspill i produktionsprocessen. Det påverkar ofta arbetsmiljö, produktivitet och ekonomi mycket positivt. Se över Er återvinning och Era avfallskostnader nu!

Hitta rätt återvinningsföretag  & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er Industri!