Återvinning från industri/lager

Jämför 1-4 offerter för avfallshantering & återvinning från er industri i Stockholm, Göteborg, Malmö & övriga Sverige.

industri

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande hämtning av wellpapp- & plastbalar (+ev. löpande hämtning av brännbart avfall) - Lager i Malmö Skåne
Container för brännbart (löpande uppdrag) - Lager i Göteborg Västra Götaland
Container önskas till kontors - & lagertömning - Örebro Örebro
2st Containers önskas till industri - Nacka Stockholm
Container för brännbart (löpande uppdrag) - Verksamhet i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushållsavfall avses vanligen soppåsen under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter. Hushållsavfall är alltså avfall som liknar de sopor som kommer från privat hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det kan verka förvirrande men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Industri - Återvinning

Rätt återvinning från industriell verksamhet kan vara av stor betydelse. Det handlar dels om direkta ekonomiska effekter som ersättning och kostnader för olika material. Men även hur hanteringen sker i er verksamhet. Det går i många fall att integrera hanteringen av produktionsspill i produktionsprocessen. Det påverkar ofta arbetsmiljö, produktivitet och ekonomi mycket positivt. Se över er återvinning och era avfallskostnader nu!

Hitta rätt återvinningsföretag & se till att få en miljösmart och ekonomisk återvinning från från er industri!