Hämtning/Återvinning Wellpapp?

Vi hjälper dig att hitta rätt företag & hantering för återvinning av wellpapp från er verksamhet. Få 1-4 Prisförslag för tillfälliga utrensningar eller en återkommande hantering - Snabbt, Enkelt & Gratis!

Hämtning av returpapper / pappersåtervinning

Senaste Förfrågningar

Balpress för well & plast - E-handel i Hallsberg Örebro
Balpress för wellpapp - Fastighetsbolag i Halmstad Halland
Veckovis hämtning/återvinning av Wellpapp - Butik i Göteborg Västra Götaland
Utrensning och löpande Wellpappshantering - Kontor i Stockholm Stockholm
Komprimerande lösning ( balpress eller komp) för wellpapp - Industri i Smedjebacken Dalarna

Hjälp oss bli bättre!

Har du synpunkter, kommentarer eller andra åsikter om återvinning eller om recycla.se i övrigt. Kontakta oss gärna.

Genereras stora mängder av wellpapp från er verksamhet? Då kanske ni skall överväga att skaffa er någon form av komprimerande utrustning för att få ner transportkostnaderna och spara utrymme. Se alternativ här.

Återvinning Wellpapp

Wellpapp består av två tunna planskikt och mellan dem ett vågigt skikt som kallas fluting. Återvinning är tillämpbart på alla material av wellpapp. Oavsett om det handlar om förpackningar av wellpapp, wellpappkartonger eller kanske wellpappmöbler. Många varor levereras i wellpappkartonger. Anledningen till det är att wellpappens egenskaper som stötsäkerhet, förpackningsekonomi och vikt.

Genereras lite större mängder av wellpapp från er verksamhet? Det sker ofta då företaget har mycket inkommande leveranser där varorna är packade i wwellpapp & kartong och som behöver packas om/ut. Då kan det vara aktuellt med en komprimerande utrustning såsom en balpress för wellpapp eller kanske en komprimator för wellpapp.

Vill du se över kostnader och intäkter för återvinning av wellpapp. Se efter vad olika aktörer på återvinningsmarknaden har att erbjuda.

Fakta: Återvinning Wellpapp

 • Hushållen i Sverige genererar drygt 10 kg wellpapp per person
 • Till detta skall läggas alla förpackningar och förpackningsemballage som företagen återvinner
 • Återvinningsföretag ger normalt ersättning för wellpapp till dig som företag.
 • Privatpersoner gör bäst i att åka till en återvinningsstation eller återvinningscentral med sina wellpappsförpackningar
 • Vid Återvinning av 100 kg Wellpapp minskas utsläpp av växthusgaser med motsvarande:
  • 60 kg koldioxid, eller..
  • En bilresa på 58 mil, eller..
  • En flygresa på 13 mil