Hämtning/Återvinning Wellpapp?

Vi hjälper dig att hitta rätt företag & hantering för återvinning av wellpapp från er verksamhet. Få 1-4 Prisförslag för tillfälliga utrensningar eller en återkommande hantering - Snabbt, Enkelt & Gratis!

Hämtning av returpapper / pappersåtervinning

Nyligen utförda uppdrag:

Löpande (månadsvis) hämtning av wellpapp - Industri i Västra Frölunda - Göteborg Västra Götaland
Löpande hämtning av Wellpappsbalar - Industri/Lager i Staffanstorp Skåne
Balpress samt löpande hämtning av wellpapp önskas i Surahammar Västmanland
Löpande Wellpapp/kartongåtervinning - Ehandel i Göteborg Västra Götaland
Hämta wellpapp i lägenhet kungsholmen Stockholm

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet:

 

Genereras stora mängder av wellpapp från er verksamhet? Då kanske ni skall överväga att skaffa er någon form av komprimerande utrustning för att få ner transportkostnaderna och spara utrymme. Se alternativ här.

Återvinning Wellpapp

Wellpapp består av två tunna planskikt och mellan dem ett vågigt skikt som kallas fluting. Återvinning är tillämpbart på alla material av wellpapp. Oavsett om det handlar om förpackningar av wellpapp, wellpappkartonger eller kanske wellpappmöbler. Många varor levereras i wellpappkartonger. Anledningen till det är att wellpappens egenskaper som stötsäkerhet, förpackningsekonomi och vikt.

Genereras lite större mängder av wellpapp från er verksamhet? Det sker ofta då företaget har mycket inkommande leveranser där varorna är packade i wwellpapp & kartong och som behöver packas om/ut. Då kan det vara aktuellt med en komprimerande utrustning såsom en balpress för wellpapp eller kanske en komprimator för wellpapp.

Vill du se över kostnader och intäkter för återvinning av wellpapp. Se efter vad olika aktörer på återvinningsmarknaden har att erbjuda.

Fakta: Återvinning Wellpapp

 • Hushållen i Sverige genererar drygt 10 kg wellpapp per person
 • Till detta skall läggas alla förpackningar och förpackningsemballage som företagen återvinner
 • Återvinningsföretag ger normalt ersättning för wellpapp till dig som företag.
 • Privatpersoner gör bäst i att åka till en återvinningsstation eller återvinningscentral med sina wellpappsförpackningar
 • Vid Återvinning av 100 kg Wellpapp minskas utsläpp av växthusgaser med motsvarande:
  • 60 kg koldioxid, eller..
  • En bilresa på 58 mil, eller..
  • En flygresa på 13 mil