Återvinning Göteborg? - Hitta Rätt Direkt!

Vem kan hämta? Vad Kostar Det? När kan vi få det hämtat? Vi hjälper dig att samla in offerter från kvalitetssäkrade återvinningsföretag i Göteborg. Gäller det en utrensning från din bostad? Eller kanske en löpande hantering från din arbetsplats? Skicka en förfrågan så samlar vi in prisförslag åt dig!

Göteborg

Senaste Förfrågningar

Bortforsling av stubbar - Björlanda Kile Västra Götaland
Löpande hämtning av Wellpappsbalar (1-2 ggr/månad) - Företag i Mölndals Galleria Västra Götaland
Destruktion av Livsmedel - Distributionsföretag i Göteborg Västra Götaland
12 + 4 Sekretesskärl - Göteborg & Malmö Västra Götaland
Hjälp med hämtning av Badkar - Lägenhet i Göteborg Västra Götaland

Hushållsavfall/Hushållssopor? – Kontakta din kommun för hjälp.

Med hushåll avses vanligen vår soppåse under vasken i vår bostad. Men hushållsavfall uppkommer även från verksamheter och är avfall som är jämförligt med vår soppåse. Hushållsavfall är alltså också avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall. Det är lite förvirrande kanske men kontakta gärna din kommun eller oss om du känner dig osäker.

Naturvårdsverkets vägledning för dig som vill fördjupa dig i ämnet: