Avfalls- & återvinningsutrustning

Avfallsutrustning krävs ibland för att få en ekonomisk effektivet och miljösmart återvinningslösning. För många av oss är det svårt att veta vilken typ av avfallsutrustning som är den bästa och mest lämpliga för er verksamhet.

Se exempel nedan på olika typer av avfallsutrustning som de flesta verksamheter använder sig av idag.

Stationär komprimator

Utvecklad för större volymer till verksamheter som har bra med markyta.

Lämpliga fraktioner: Brännbart torrt material, wellpapp, mjukplast, hårdplast, blöt & organiskt avfall.

Beskrivning: Har en fast pressenhet och en containerbehållare. Vid tömning kopplar man loss containern medans pressdelen sitter kvar på marken. Fördelen med att ha pressdelen separat är för att man kan slänga mycket mer avfall än i en mobil komprimator.

Komprimatorer kan med fördel integreras med vägg för enkel hantering med inkastningstratt genom väggen. Flera leverantörer erbjuder mer extrautrustning som kärlyft, sms-aviseringar när komprimatorn är full, dräneringssystem om blött avfall m.m.


Mobil komprimator

För medelstora till större verksamheter som inte har så stor yta att nyttja.

Lämpliga fraktioner: Brännbart torrt material, wellpapp, mjukplast, hårdplast, blöt & organiskt avfall.

Beskrivning: Till skillnad från en stationär komprimator är en mobil komprimator transportabel. Pressdelen är inbyggd i containern. Vilket gör att man kan enkelt flytta den inom området. En mobil komprimator tar ungefär lika mycket plats som en container men kan fyllas med upp till 6 gånger mer avfall än en vanlig container. Storleken på mobila komprimatorer sträcker sig mellan 8-20m³.


Balpress

Hög komprimering på liten yta. Bästa valet för små till medelstora volymer av kartong och plast.

Beskrivning En maskin i kroppshöjd med inkastlucka för förpackningar. Komprimerar avfallet till kubikstora balar som kan vara hel- eller halv pall stora. Balpressar är lätthanterliga och kan med fördel flyttas runt med handtruck. Maskinen betalar snabbt av sig med minskat CO2 utsläpp och minskade transportkostnader. Behöver vara placerad inomhus och komprimerar kubikstora balar. Balpressar passar bra till lager där man kan förvara så många balar som möjligt till hämtning.

Balvikt: (kartong) mellan 50-250 kg/st


Fatpress

För verksamheten med mycket stålfat, tunnor och andra fat utan explosivt innehåll.

Beskrivning

En kraftig press som minimerar volymen och transportkostnaderna till ett minimum. Lämpligt för verksamheten med större mängder fat. Fatpressar kan komprimera upp till 200 liters stålfat.


Underjordsbehållare

Snygg och praktisk sophantering för verksamheter/föreningar som vill optimera deras avfallshantering.

Läpmliga fraktioner: Hushållsavfall, matavfall, källsorterat avfall.

Beskrivning: Nedgrävda behållare för avfall (också kallat moloks, sopkassuner, markbehållare). Fördelar med underjordsbehållare är att man slipper se överfulla kärl, kan slänga mer avfall och det finns ingen risk för att avfallet kommer lukta. Finns även ekonomiska fördelar som att man minskar antalet hämtningar och har mindre krav på underhåll.


Miljöskåp

För verksamheten med mycket blandat farligt avfall.

Beskrivning: Brandsäkert skåp för förvaring av farligt avfall. Passar bra till verksamheter som har blandade mängder farligt avfall. Skåpen kan fyllas med blandade mängder av farligt avfall som t.ex. spillolja, kemikalier, elektronik, syror etc. Många återvinningsföretag som hyr ut miljöskåp hjälper även till med anteckning av mängderna för rapportering naturvårdsverket vid hämtning.Mer om det kan du läsa här.


Container

För tillfälliga utrensningar eller till löpande helhetslösningar för medelstora avfallsmängder.

Lämpliga fraktioner: Blandat avfall, wellpapp, plast, trä, trädgårdsavfall, skrot m.m.

Beskrivning: Vanliga avfallscontainrar är lämpliga för flera tillfällen! Såsom tillfälliga utrensningar, byggen, renoveringar eller löpande uppdrag som helhetslösning till byggföretaget eller industrin som har börjat få större mängder avfall.


Övrig utrustning

  • Glaskross: Volymreducerar glas/glasförpackningar.
  • Rullkomprimator: Volymreducerar större och skrymmande material.
  • Skruvkomprimator: Extrem komprimeringsgrad för tuffare material.
  • Brikettpress: Volymreducerar spånmaterial.
  • Shredders/Rivare: Extrem volymreducerande avfallsutrustning
  • Fettavskiljare: Separerar fett från vatten.
  • Avvattningspress: Komprimerar och dränerar avfall på vätska samtidigt.
  • Kärlvändare: Med eller utan lyft för att tömma i t.ex. en container.
  • Avfallskylare: Minimerar lukt från t.ex. organiskt avfall. Integreras i containrar, komprimatorer och andra behållare.
Checked checkbox Gratis offerttjänst
Checked checkbox Spara pengar
Checked checkbox Minska klimatpåverkan
Sveriges största marknadsplats
för återvinning med över 1000 anslutna återvinningsföretag.
Vårt genomsnittliga betyg:
4.48/5
(6111)

Kundrecensioner

Avfallsutrustning - Fastighet/BRF - Stockholm

Svenska Servicestyrkan AB fick omdömet

Möbler - Lägenhet - Sköndal, Stockholm

Samira Flytt AB fick omdömet

Löpande hämtning av förpackningar - Skola - Johanneshov, Stockholm

Bra och personlig kontakt, möjlighet att anpassa urval. Nöjd

Återvinningsbolaget fick omdömet